Práce s platformou 3DEXPERIENCE Platform a aplikacemi 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE Platform je platformou pro podnikové prostředí, která nabízí možnosti řízení životního cyklu produktů. Umožňuje spolupracovat se členy týmu na konstruování výrobků až do jejich konečné podoby.

Vaše role určují, které aplikace a služby platformy 3DEXPERIENCE Platform můžete používat. Strojní návrháři ve spolupracujících týmech používají roli Collaborative Designer for SOLIDWORKS.

V roli Collaborative Designer for SOLIDWORKS můžete:
  • vyhledávat, ukládat a spravovat soubory v prostorech pro spolupráci na cloudové platformě 3DEXPERIENCE Platform,
  • sdílet soubory se členy týmu a spolupracovat prostřednictvím funkcí pro řízení životního cyklu produktů, jako jsou například zamykání a odemykání, značky a opravy,
  • používat další aplikace a služby v aplikaci 3DEXPERIENCE Marketplace.
Pro roli Collaborative Designer for SOLIDWORKS jsou k dispozici následující aplikace 3DEXPERIENCE:
  • Design with SOLIDWORKS
  • Render with SOLIDWORKS Visualize
  • Derived Format Converter (volitelné)

Aplikace se spouštějí uvnitř aplikací SOLIDWORKS a SOLIDWORKS Visualize.

Více informací o aplikaci Render with SOLIDWORKS Visualize najdete v dokumentu Práce s platformou 3DEXPERIENCE Platform.

Podrobnosti o modulu Derived Format Converter jsou k dispozici zde: Derived Format Converter.