Konfigurace

Konfigurace vám umožňují vytvářet různé varianty modelu dílu nebo sestavy v rámci jednoho dokumentu. Konfigurace představují pohodlný způsob vývoje a správy skupin modelů s různými kótami, součástmi nebo jinými parametry.

K vytvoření konfigurace stačí zadat její název a vlastnosti a poté upravit model tak, aby v něm byly použity požadované varianty návrhu.
  • V dokumentech dílů vám konfigurace umožňují vytvářet skupiny dílů s různými kótami, prvky a vlastnostmi včetně uživatelských vlastností.
  • V dokumentech sestav můžete vytvářet:
    • Zjednodušené verze návrhu s využitím potlačení součástí.
    • Skupiny sestav s různými konfiguracemi součástí, různými parametry pro prvky sestavy, různými kótami nebo uživatelskými vlastnostmi určitými pro konfiguraci.
  • V dokumentech výkresů můžete zobrazit pohledy konfigurací, které jste vytvořili v dokumentech dílů a sestav.
Konfigurace můžete vytvořit pomocí jakékoliv z následujících možností:
  • Vytvořit konfigurace ručně.
  • Pomocí konfiguračních tabulek můžete vytvářet a spravovat konfigurace v tabulce aplikace Microsoft Excel. Konfigurační tabulky lze zobrazit ve výkresech.
  • Pomocí dialog Změnit konfigurace vytvořte a změňte konfigurace pro běžně konfigurované parametry.

Uživatelské vlastnosti vytvořené v konfiguračních tabulkách, nebo v dialogu Změnit konfigurace se automaticky přidávají do záložky Závislé na konfiguraci v dialogovém okně Souhrnné informace.