Plechové díly

Plechové díly se obvykle používají jako "pouzdra" na součásti nebo jako podpora ostatních součástí.

Plechový díl si můžete buď navrhnout samotný, bez odkazů na díly, které jsou v něm uzavřeny nebo můžete využít možnosti návrhu v kontextu sestavy, která obsahuje uzavřené součásti, nebo můžete navrhnout díl v jiném dokumentu dílu v prostředí vícetělového dílu.