Správce PropertyManager: publikování do 3DCloudByMe

Tento PropertyManager slouží k nahrávání modelů SOLIDWORKS do služby 3DCloudByMe.

Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

  1. Klikněte postupně na položky Nástroje > Doplňkové moduly a vyberte položku Doplňkový modul 3DCloudByMe.
  2. Otevřete díl nebo sestavu s několika těly a klikněte postupně na položky Nástroje > Publikovat do 3DCloudByMe.

Přihlásit do 3DCloudByMe

Možnost Popis
Seznam Vyberte jednu z následujících možností nahrání modelu:
  • ByMe
  • ByMe-Enterprise
Uživatelské jméno  
Heslo  
Přihlášení Ověří uživatele.
Číslo reference Zadejte referenci výrobku.
V referenci výrobku nezadávejte mezeru ani speciální znak. Doporučení: Používejte alfanumerické znaky.
Značka Seznam zobrazuje značky spojené s vaším přihlášením. Vyberte značku, pro kterou chcete nahrát model.
Publikovat Nahraje model.

Zobrazí se zpráva „Model úspěšně publikován“.

Zobrazit model v 3DCloudByme Zobrazí přihlašovací stránku 3DCloudByme.

Když se přihlásíte do 3DCloudByme, uvidíte model na kartě Výrobky.

V závislosti na složitosti modelu může nahrání do služby 3DCloudByme nějakou dobu trvat.

Kliknutím na název modelu zobrazíte nahraný model na kartě znázornění výrobku.

Podrobnosti najdete v částech HomeByMe pro prodejce kuchyní a HomeByMe pro prodejce domů.