Nástroje SOLIDWORKS File Utilities

Nástroje SOLIDWORKS File Utilities umožňují provádět úlohy jako přejmenování, nahrazování a přesouvání souborů SOLIDWORKS.

Přístup k nástrojům SOLIDWORKS File Utilities:
 • V aplikaci Průzkumník souborů Windows klikněte pravým tlačítkem na soubor SOLIDWORKS (.SLDPRT, .SLDASM, .SLDDRW) a vyberte možnost:
  Funkce Pack and Go Shromáždí všechny soubory spojené s návrhem modelu (díly, sestavy, výkresy, odkazy, konfigurační tabulky, obsah návrhářského pořadače, vlastní a výchozí nálepky, vzhledy a prostředí a výsledky SOLIDWORKS Simulation) do jedné složky nebo komprimovaného souboru ZIP.
  Přejmenovat Přejmenuje jeden nebo více vybraných dokumentů a aktualizuje všechny odkazy.
  Nahradit Nahradí vybraný dokument dílu nebo sestavy a aktualizuje jeho odkazy.
  Přesunout Přesune vybraný soubor SOLIDWORKS na nové místo a aktualizuje jeho odkazy.
  Umístění souborů