Detailování a výkresy

Při vytváření modelu lze zahrnout podrobné informace (kóty, poznámky, podklady, geometrické tolerance a další popisy). Lze vytvořit 2D výkresy modelu, pak vložit kóty a popisy z modelu do výkresů.