Svařování

Můžete použít 2D a 3D skici k definování základního rámce svařované konstrukce a pak vytvořit konstrukční prvky obsahující skupiny segmentů skici.

Pomocí nástrojů na panelu nástrojů Svařování můžete vkládat položky, jako například vyztužení a záslepky.Více informací o svařování najdete v části Kurzy SOLIDWORKS: Svařování kliknutím na > Kurzy.

Když v dílu vytvoříte první konstrukční prvek, vytvoří se prvek svařování , který je přidán do stromu FeatureManager. Software také vytvoří dvě výchozí konfigurace ve správci ConfigurationManager: nadřazená konfigurace Výchozí[Jako obrobený] a odvození konfigurace Výchozí[Jako svařený].

Na úrovni dokumentu můžete potlačit automatické vytvoření konfigurace [Jako svařený]. Před přidáním svarů do nového dokumentu klikněte na ikonu Možnosti (základní panel nástrojů). Na stránce Svary v okně Vlastnosti dokumentu zrušte výběr možnosti Vytvořit odvozenou konfiguraci.

Můžete nakonfigurovat více profilů svaru pro profily jako prvky knihovny. Můžete přidat různé konfigurace profilů a uložit je jako jeden prvek knihovny. Například místo 50 různých souborů prvků knihovny pro čtvercové rozměry trubek můžete mít jeden prvek knihovny s 50 konfiguracemi, které můžete ovládat pomocí konfigurační tabulky.

Při vytváření nebo úpravě profilů můžete vybrat nakonfigurované prvky knihovny ve správci PropertyManager Profil.