Podpora polí a zrcadlení

Členy konstrukčního systému můžete převádět na pole a zrcadlit pomocí nástrojů Lineární pole, Kruhové pole nebo Zrcadlení.

Ve správci PropertyManager Pole můžete v části Těla vybrat členy konstrukčního systému nebo individuální členy, ze kterých bude vytvořeno pole. Členy se dají zrcadlit také určením členů konstrukčního systému nebo individuálních členů v části Těla k zrcadlení ve správci PropertyManager Zrcadlení.

Sekundární členy je možné přidat jako samostatný člen konstrukčního systému mezi zrcadlené členy a členy tvořící pole.

Můžete také vytvořit sekundární členy jako součást nového konstrukčního systému, a to výběrem členů z členů stávajícího konstrukčního systému.