Konstrukční systém

Konstrukční systém používá primární a sekundární konstrukční prvky v pracovním postupu, který usnadňuje vytváření komplexních konstrukčních systémů s flexibilním řízením rohů a ořezání.

Primární členy vytváříte na mřížce, kterou jste vytvořili pomocí 2D a 3D úseků skici, bodů, hran, referenčních rovin a povrchů. Každý sekundární člen funguje mezi dvěma primárními členy. Sekundární členy definujte pomocí výběru podpůrné roviny a dvou primárních členů, nebo kliknutím na dva primární členy.

Po dokončení definování konstrukčních členů software otevře správce PropertyManager Řízení rohů, kde můžete vyladit zpracování rohů. Rohy se aktualizují automaticky, když provedete změny konstrukčního systému nebo profilů členů.

Funkci konstrukčního systému tvoří následující nástroje:

Vytvořit konstrukční systém Aktivuje režim Konstrukční systém. (Podobně jako kliknutí na možnost Skica pro vstup do režimu Skica.)
Primární konstrukční člen Přidává členy definované entitami skici, body, referenčními rovinami a povrchy.
Sekundární konstrukční člen Přidává členy mezi dva primární členy.
Řízení rohu Seskupuje rohy do jednoduchých typů, typů se dvěma členy a typů složitých rohů a aplikuje zpracování oříznutí.
Předdefinovat bod průniku v profilu Definuje bod průniku ve skice konstrukčního prvku.
Zarovnat člena Přiblíží profil konstrukčního prvku a posunutím vyrovná body průniku se segmentem skici konstrukčního prvku.