Propojování a vkládání objektů

Do aktivního dokumentu SOLIDWORKS můžete zapustit objekt OLE z jiného programu.

Máte následující možnosti:

  • V rámci SOLIDWORKS otevřete jiný program a vytvořte nový objekt.
  • Vložte existující soubor.
  • Vložte nebo propojte tento objekt.
  • Upravte objekt v jeho původním programu, který je otevřený v rámci SOLIDWORKS.
  • Zobrazte objekty buď před popisy nebo kótami, nebo za nimi.