Nápověda

Pokud budete mít dotazy v průběhu používání SOLIDWORKS, můžete najít odpovědi různým způsobem.

V nabídce Nápověda :

Vítejte v SOLIDWORKS Odkazy na knihu Co je nového, zákaznický portál, skupiny a komunity uživatelů, výukové zdroje a technickou podporu.
Nápověda Jedná se o soubor témat nápovědy. Můžete si projít Obsah nebo použít funkcí Hledat k vyhledání témat, která vás zajímají.
SOLIDWORKS CAM Odkazy na nápovědu, nápovědu k API a kurzy pro SOLIDWORKS CAM.
Výukové kurzy Podrobné lekce s ukázkovými soubory, které se týkají softwaru SOLIDWORKS a mnoha jeho doplňkových modulů. Rovněž najdete na Úvodní obrazovce na záložce Výuka.
Nápověda API Pomoc pro Aplikační programové rozhraní.
Použít webovou nápovědu Přepíná mezi nápovědou na webu a místní nápovědou.
Komunity uživatelů Odkazy na SOLIDWORKS Forum.
Vyhledat Vyhledává informace, příkazy, soubory a modely. Vyhledává v rámci SOLIDWORKS a MySolidWorks.
Poznámky k vydání Nejnovější informace o poslední aktualizaci service pack.
Co je nového Soubor nápovědy nebo soubor ve formátu PDF, který obsahuje informace o nových funkcích v aktuální verzi softwaru SOLIDWORKS. Dostupné také v dialogovém okně Vítejte na kartě Domovská stránka.Informace o nových funkcích v aktuálním vydání softwaru SOLIDWORKS.
Co je nového > Interaktivní Zvýrazní nové funkce v programu SOLIDWORKS a v doplňkových modulech.

Chcete-li zobrazit témata interaktivní pomůcky Co je nového, klikněte na vedle nových položek nabídky a názvů nových a změněných správců PropertyManager.

Úvod do programu SOLIDWORKS (pdf) Poskytuje základní informace o produktu SOLIDWORKS. Rovněž najdete na Úvodní obrazovce na záložce Výuka.
Přestup z 2D na 3D Pomáhá při přechodu z 2D CAD softwaru na 3D software SOLIDWORKS. Porovnává termíny a pojmy, vysvětluje přístup softwaru SOLIDWORKS k návrhu a poskytuje odkazy na nápovědu SOLIDWORKS, výukové kurzy a další prostředky.
Zjistit aktualizace Proveďte okamžitou kontrolu nebo naplánujte pravidelné kontroly dostupnosti aktualizací service packs.
Získat podporu Otevře web podpory SOLIDWORKS. Pokud to má vaše společnost nastaveno, poskytuje informace o podpoře specifické pro vaši společnost.
Licence Možnosti licence.

Aktivovat

Spustí proces aktivace licence.

Deaktivovat

Deaktivuje licenci. Licenci můžete aktivovat na jiném počítači nebo na obnoveném počítači.

Zobrazit

Zobrazí aktivované produkty.

Moje produkty Zobrazuje všechny aktuálně dostupné produkty SOLIDWORKS a indikuje produkty, které vy nebo vaše organizace vlastníte na základě vaší aktivace a síťových licencí.
O softwaru SOLIDWORKS Tento dialog obsahuje informace o produktu SOLIDWORKS, jeho verzi a autorských právech, licenční smlouvu a aktivní sériové číslo. Klepnutím na Připojit se připojíte k webové stránce SOLIDWORKS.

V uživatelském rozhraní programu SOLIDWORKS najdete následující:

Správce PropertyManager a dialogová okna V aktivním správci PropertyManager nebo dialogovém okně klikněte na položku Nápověda, kliknutím na ikonu nebo stiskem F1 otevřete kontextovou nápovědu.
Popisy nástrojů Když ukážete ukazatelem na ikony nástrojů, zobrazí se informace o jednotlivých nástrojích v panelech nástrojů, položkách ve správcích PropertyManager a dialogových oknech.
Stavový řádek Ve stavovém řádku ve spodní části okna SOLIDWORKS se zobrazuje krátký popis aktuálního stavu a aktivity.

Přístup k nápovědě

Když přejdete na nápovědu, dokumentace se otevře v prohlížeči. Místní soubor nápovědy (.chm) se zobrazí například v případě, kdy vaše internetové připojení je pomalé nebo nedostupné.

Postupu používání nápovědy:

Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na ikonu (na panelu nástrojů Standardní) nebo klikněte na položku > Nápověda a otevřete uvítací stránku.
  • Klepněte na Nápověda nebo na , nebo stiskněte klávesu F1 v dialogovém okně nebo správci PropertyManager otevřete kontextovou nápovědu.
Přepnutí mezi nápovědou na webu a místní nápovědou provedete zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí pole > Použít webovou nápovědu