Přehled o Xperts

SOLIDWORKS Xperts jsou nástroje, které pomáhají začátečníkům používat SOLIDWORKS jako odborníci, aniž by museli rozumět detailům softwaru. Xperts se postarají o detaily funkcí softwaru. Můžete se soustředit na záměr návrhu, přičemž nástroje Xperts se zaměří na to, co má software udělat, abyste tohoto záměru dosáhli.

Nástroje Xperts mohou:

  • Rozumět, vybrat a použít nastavení a kombinace funkcí, které jsou vhodné pro určité situace.
  • Spravovat komplexní interakce, jako například mezi prvky zaoblení a úkos.
Nástroj Xpert Popis
Vyhodnocení výkonnosti Vyhodnocení výkonnosti (dříve AssemblyXpert) analyzuje výkon sestav a navrhuje možná opatření, která lze provést k jeho zlepšení.
DimXpert pro výkresy

DimXpert aplikuje kóty ve výkresech tak, aby výrobní prvky (pole, drážky, kapsy atd.) byly plně určené.

DimXpert pro díly

DimXpert pro díly je sada nástrojů, která slouží k aplikování kót a tolerancí na díly podle požadavků normy ASME Y14.41-2003 a ISO 16792:2006.

DraftXpert DraftXpert spravuje tvorbu a úpravu úkosů neutrální roviny.
FeatureXpert FeatureXpert spravuje interakce mezi prvky zaoblení a úkosu, když dojde k selhání prvku.
FilletXpert

FilletXpert spravuje, organizuje a mění pořadí zaoblení s konstantním poloměrem.

MateXpert MateXpert zaznamenává v sestavách problémy s vazbami.
SketchXpert SketchXpert řeší předefinované skici a navrhuje sadu možných řešení.