Doplňkové moduly

Do programu SOLIDWORKS lze začlenit kompatibilní aplikace, a to buď pro aktuální relaci nebo pro další spuštění nebo pro obě možnosti. Doplňkové moduly již musejí být nainstalovány ve vašem počítači.

Doplňkové moduly SOLIDWORKS můžete také načíst na záložce Doplňkové moduly SOLIDWORKS ve správci CommandManager. Takto se doplňkový modul načte jen do aktuální relace.

Pokud chcete používat ostatní aplikace se softwarem SOLIDWORKS:

  1. Klepněte na Nástroje > Doplňkové moduly.
  2. Zvolte nebo zrušte výběr modulů v políčkách Aktivní doplňkové moduly nebo Spuštění.
    Zaškrtnete-li políčko v položce Aktivní doplňkové moduly, načte se aplikace do aktuální relace. Zvolením políčka pod položkou Spuštění se aplikace načte pro každou relaci.
  3. Klepněte na OK.
    Většina aplikací doplňkových modulů poskytuje další prvky uživatelského rozhraní, jakými jsou například záložky správce CommandManager, záložky podokna Manažer, záložky v podokně úloh, nabídky a panely nástrojů.