Nahrávání a přehrávání maker

Makra jsou skripty, které umožňují automaticky spouštět operace v softwaru SOLIDWORKS.

Makro můžete vytvořit a naprogramovat mimo software SOLIDWORKS, nebo můžete nahrát makro, do kterého se zaznamená posloupnost akcí a příkazů tak, jak je provádíte v softwaru SOLIDWORKS.

Makro lze spustit z panelu nástrojů Makro nebo z nabídky Nástroje.

Můžete také makra přizpůsobit tak, že je budete moci spouštět vlastním tlačítkem na panelu nástrojů, stisknutím klávesové zkratky nebo provedením gesta myši.

Nové makro

Nové makro můžete vytvořit pomocí panelu nástrojů Makro nebo z nabídky Nástroje a pak jej naprogramovat v aplikaci pro programování maker.

Vytváření nového makra se liší od jeho nahrávání. Při vytváření nového makra jej programujete přímo v aplikaci pro úpravy makra, například Microsoft Visual Basic. Když makro nahráváte, tvoříte jej v rámci aplikace SOLIDWORKS.

Postup pro vytvoření nového makra:

 1. Klepněte na Nové makro Tool_New_Macro.gif(panel nástrojů Makro), nebo klepněte na Nástroje, > Makro, > Nové.
 2. Zadejte název souboru.
 3. Klepněte na Uložit..
  Otevře se aplikace pro úpravu makra, ve které můžete nové makro naprogramovat.

Nahrát/zastavit makro

Můžete nahrávat vaše operace prováděné v uživatelském rozhraní SOLIDWORKS a pomocí maker SOLIDWORKS je potom znovu přehrávat.

Makro obsahuje obdobná volání funkcí API, k nimž došlo během provádění daných operací v uživatelském rozhraní. Makro umí nahrávat klepnutí myši, výběry nabídek i úhozy na klávesy, a vše později znovu přehrát.

Můžete vytvořit nové makro, aniž byste předem nějaké nahráli.

Postup pro nahrání makra:

 1. Klepněte na Nahrát/zastavit makro Tool_Record_Pause_Macro.gif(panel nástrojů Makro) nebo na Nástroje > Makro > Nahrát.
 2. Vykonejte celý postup, který chcete nahrát.
  Chcete-li pozastavit nahrávání makra, klepněte na Nahrát/zastavit makro Tool_Record_Pause_Macro.gif(panel nástrojů Makro) nebo na Nástroje > Makro > Nahrát. Dalším klepnutím na ikonu Nahrát/zastavit makro Tool_Record_Pause_Macro.gifmůžete pokračovat v nahrávání.
 3. Když jste hotovi, klepněte na Zastavit makro tool_Stop_Macro.gif(panel nástrojů Makro) nebo na Nástroje > Makro > Zastavit.
 4. V dialogovém okně zadejte Název souboru a klepněte na položku Uložit. (K názvu souboru se automaticky doplní přípona .swp.)

Spustit makro

Makro lze spustit z panelu nástrojů Makro nebo z nabídky Nástroje.

Postup pro spuštění makra:

 1. Klikněte na Spustit makro (panel nástrojů Makra) nebo na Nástroje > Makro > Spustit.
 2. V dialogovém okně vyhledejte soubor makra (*.swp, *.swb) a klepněte na Otevřít.
  Obsahuje-li makro více než jednu funkci nebo podprogram, bude nejprve spuštěn podprogram bez proměnných v modulu, který byl vytvořen jako poslední v projektu VBA.

Upravit makro

Makro, které jste nahráli, můžete upravit nebo ladit.

Postup pro úpravu makra:

 1. Klepněte na Upravit makro tool_Edit_Macro.gif(panel nástrojů Makro) nebo na Nástroje > Makro > Upravit.
  Pokud jste již makra upravovali, můžete dané makro vybrat přímo z nabídky po klepnutí na Nástroje > Makro. Tato nabídka obsahuje posledních devět upravovaných maker.
 2. V dialogovém okně vyberte soubor makra (.swp) a klepněte na Otevřít.
  Můžete také upravovat přímo soubory .swb. Když spustíte nebo upravíte soubor .swb, dojde k jeho automatickému převodu na soubor .swp.
 3. Upravte dané makro. (Podrobnosti naleznete v nápovědě editoru pro makra.)

VBA

Visual Basic pro aplikace (VBA) je systém, který nahrává, spouští či upravuje makra v aplikaci SOLIDWORKS. Nahraná makra jsou uložena jako projektové soubory VBA .swp.

Soubory .swb.swp (VBA) můžete načíst a upravit v editoru VBA. Upravíte-li stávající soubor .swb dojde k jeho automatickému převodu do formátu .swp. Určitý modul můžete exportovat do souboru, který můžete použít v jiných projektech VB.

VBA můžete použít pro tvorbu formulářů a zajištění další interakce s uživatelem pro vaše nahraná makra. Podrobnější informace o VBA najdete v nabídce Nápověda v editoru VBA.

Soubory funkcí pro makra

Soubory funkcí pro makra vytvářejí aplikací definované prvky, které můžete přidat do model SOLIDWORKS. Jejich vliv na model určují vlastní programy, které si zajistíte nebo které poskytují vývojáři softwaru jiných dodavatelů.

Další informace o souborech funkcí pro makra viz Témata nápovědy SOLIDWORKS API.