Definování parametrů u studií parametrického navrhování

U modelů SOLIDWORKS lze definovat parametry, které můžete použít ke spouštění studií parametrického navrhování na platformě 3DEXPERIENCE Platform. Parametry můžete zadat pro kóty modelu a globální proměnné.

Pokud váš model obsahuje čidla, jsou také součástí parametrů při importu dat do platformy.

Definování parametrů v modelu SOLIDWORKS:

  1. Ve stromu FeatureManager klikněte pravým tlačítkem na Rovnice a následně na Přidat/upravit parametry.
  2. V dialogovém okně Parametry zadejte název parametru.
  3. Volitelné: Chcete-li definovat parametr pro kótu modelu, vyberte řídicí kótu v grafické ploše.
  4. Volitelné: Chcete-li definovat parametr pro globální proměnnou, vyberte globální proměnnou ze seznamu.