Nástroje pro obnovu

Po provedení změn v modelu obnovíte model, aby se aktualizovaly prvky a zkontrolovaly chyby. K dispozici jsou různé nástroje pro obnovení dílů, sestav, výkresů a skic.

Jde o následující nástroje:

Obnovit Obnoví změněné prvky.
Obnovit všechny konfigurace Obnoví změněné prvky ve všech konfiguracích.
Vynutit obnovení Obnoví všechny prvky.
Vynutit obnovení všech konfigurací Obnoví všechny prvky ve všech konfiguracích.
Vynutit obnovení sestavy nejvyšší úrovně Obnoví všechny prvky v sestavě nejvyšší úrovně.
Vynucené obnovení může trvat podstatně déle – záleží na složitosti modelu.

Tlačítka panelu nástrojů Obnovit se nacházejí na standardním panelu nástrojů. Nástroje můžete přidávat do správce CommandManager, na panely zkratek a do gest myši.

K dispozici jsou následující klávesové zkratky:

  Díl Sestava Výkres Skica
Obnovit Ctrl + B Ctrl + B Ctrl + B Ctrl + B
Obnovit všechny konfigurace Ctrl + Shift + B Ctrl + Shift + B   Ctrl + Shift + B
Vynutit obnovení Ctrl + Q   Ctrl + Q Ctrl + Q
Vynutit obnovení všech konfigurací Ctrl + Shift + Q Ctrl + Shift + Q   Ctrl + Shift + Q
Vynutit obnovení sestavy nejvyšší úrovně   Ctrl + Q