Rovnice

Definujte kóty prostřednictvím globálních proměnných a matematických funkcí a vytvořte matematické vztahy mezi dvěma nebo více kótami v dílech a sestavách.

Můžete použít následující položky jako proměnné v rovnicích:
  • Názvy kót
  • Globální proměnné
  • Jiné rovnice
  • Matematické funkce
  • Vlastnosti souboru
  • Rozměry kóty

Můžete použít všechny podporované operátory, funkce a konstanty.