Základní operace s dokumenty

Dokumenty SOLIDWORKS lze otevírat, zavírat, ukládat, sdílet, tisknout a odesílat do jiného systému e-mailem.

K základním operacím s dokumenty SOLIDWORKS patří:
  • Otevírání, zavírání a ukládání dokumentů
  • Správa přístupu k sdíleným dokumentům v prostředí s více uživateli
  • Tisk dokumentů
  • Odesílání dokumentů e-mailem