Základní příkazy: Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Zpět a Znovu

Vyjmout

Odebere vybrané položky a umístí je do schránky systému Microsoft Windows.

Postup vyjmutí:

 1. Vyberte jednu či více položek, které chcete vyjmout.
 2. Klepněte na ikonu Vyjmout (základní panel nástrojů) nebo na nabídku Upravit > Vyjmout, nebo stiskněte Ctrl+X.

Kopírovat

Zkopíruje jednu či více položek do schránky systému Microsoft Windows.

Postup kopírování:

 1. Vyberte jednu či více kopírovaných položek.
 2. Klepněte na ikonu Kopírovat (základní panel nástrojů) nebo na nabídku Upravit > Kopírovat, nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C.

Vložit

Zkopíruje obsah systémové schránky do aktuálního dokumentu skici, dílu, sestavy, nebo výkresu.

Postup pro vložení obsahu systémové schránky:

 1. V případě potřeby vyberte vhodné umístění pro vkládanou položku. Příklad:
  Pokud schránka systému obsahuje skicu, vyberte plochu či rovinu, kde se má vložit.
  Pokud schránka systému obsahuje vysunutý nebo rotační prvek či díru, vyberte plochu, kam se má vložit.
 2. Klepněte na ikonu Vložit nebo na nabídku Upravit > Vložit, nebo stiskněte Ctrl+V.

Zpět

Když je to možné, vrátí zpět naposledy prováděné změny.

Postup vrácení zpět poslední akce:

Klepněte na ikonu Zpět (základní panel nástrojů) nebo na nabídku Upravit > Zpět, nebo stiskněte Ctrl+Z.

Vrácení zpět více operací

Postup vrácení zpět více operací:

 1. Kliknutím na Seznam odvolaných akcí (základní panel nástrojů) zobrazíte seznam dostupných akcí. Nejaktuálnější akce se zobrazí v horní části seznamu.
 2. Vyberte libovolnou akci v seznamu. Tím dojde k vrácení zpět vybrané akce a všech akcí nad ní.

Znovu

Pokud je to možné, vrátí poslední příkazy Zpět. Funkce Znovu je k dispozici jen pro skici v dokumentech dílů a sestav.

Postup pro opětovné provedení poslední akce Zpět:

Klepněte na ikonu Znovu (základní panel nástrojů) nebo na nabídku Upravit > Znovu, nebo stiskněte Ctrl+Y.
I po uzavření skici je možné vrátit zpět změny provedené ve skice. Vraťte se zpět do režimu Upravit skicu a klepněte na Zpět .