Součásti z budoucích verzí v předchozích verzích

Díly a sestavy SOLIDWORKS můžete otevřít pomocí aktualizace Service Pack 5 předchozí verze.

Například v softwaru SOLIDWORKS 2018 Service Pack 5 můžete otevřít soubory SOLIDWORKS 2019. Vzájemná funkčnost různých verzí je podporována pouze mezi dvěma bezprostředně po sobě jdoucími verzemi. Např. soubor ze SOLIDWORKS 2019 nelze otevřít v SOLIDWORKS 2017 Service Pack 5.

Když otevřete v předchozí verzi soubory z budoucí verze, zobrazí se v režimu pouze ke čtení a bude omezen počet funkcí, se kterými lze pracovat. Strom správce FeatureManager obsahuje pouze omezené množství dat.

Žádné akce vyžadující data stromu správce FeatureManager nelze provádět v budoucí verzi souboru otevřené v předchozí verzi aktualizace Service Pack 5. Po aktualizaci na následující verzi aplikace SOLIDWORKS budou ale všechna data stromu správce FeatureManager dostupná.

U dílů nebo sestav SOLIDWORKS otevřených v aktualizaci Service Pack 5 předchozí verze můžete provádět následující akce:

 • Zobrazit konfigurace.
 • Použít nástroj Změřit.
 • Zobrazit fyzikální a uživatelské vlastnosti.
 • Zobrazit materiály.

Budoucí verze dílů nebo sestav aplikace SOLIDWORKS nemůžete v aktualizaci Service Pack 5 předchozí verze upravovat. Budoucí verze dílů a sestav můžete používat ve výkresech a sestavách aktualizace Service Pack 5 předchozí verze.

Přidávání souborů budoucích verzí jako součástí sestav

Můžete používat díly a sestavy z aktuální verze softwaru SOLIDWORKS jako součásti sestavy SOLIDWORKS Service Pack 5 předchozí verze.

Vzájemná funkčnost je podporována pouze mezi dvěma bezprostředně po sobě jdoucími verzemi.

V sestavě aktualizace Service Pack 5 předchozí verze můžete provádět následující akce:

 • Vytvářet vazby mezi budoucími verzemi součástí nebo podsestav SOLIDWORKS a dalšími součástmi.
 • Přidat kusovník obsahující budoucí a aktuální verze součástí.
 • Potlačit nebo uvolnit budoucí verze součástí.
 • Vytvořit výkres sestavy obsahující budoucí i aktuální verze součástí.
 • Používat kontrolu přesahů při vytváření vazeb mezi budoucími a aktuálními verzemi součástí.
 • Používat pole a zrcadlení na budoucí verze součástí.
 • Zobrazit a odkazovat na výchozí roviny a počátky budoucí verze dílu nebo podsestavy.
Aby bylo možné u modelů s více konfiguracemi přistoupit k některé konfiguraci ve starší verzi, je nutné pro ni nejprve generovat konfigurační data a uložit je v novější verzi.

Vytváření výkresů budoucích verzí dílů a sestav

Výkresy budoucích verzí dílů a sestav SOLIDWORKS můžete vytvářet v aktualizaci Service Pack 5 předchozí verze, ovšem s určitými omezeními.

Nesmíte:

 • Vkládat položky modelu.
 • Přistupovat k datům stromu FeatureManager jako jsou tabulky přířezů a svarové housenky.

Můžete vytvářet výkresy sestav obsahující jak aktuální, tak budoucí verze součástí.

Nemůžete ale otvírat výkresy budoucích verzí v aktualizaci Service Pack 5 předchozí verze.