Nástroj Změřit

Měří vzdálenost, úhel a poloměr ve skicách, 3D modelech, sestavách nebo výkresech. Také měří velikost čar, bodů, povrchů a rovin, a mezi nimi.

Otevření dialogového okna Změřit:

Klikněte na ikonu Změřit (panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku Nástroje > Analýzy > Změřit.

Když si vyberete vrchol nebo bod skici, zobrazí se souřadnice x, y a z.

Když není nástroj Změřit aktivní, zobrazují se ve stavovém řádku běžně používané rozměry vybraných entit.
Rozměry kružnice/oblouku Určuje, která vzdálenost bude zobrazena při výběru oblouků nebo kružnic:

Od středu ke středu

Minimální vzdálenost

Maximální vzdálenost

Vlastní vzdálenost

Jednotky/přesnost Určuje vlastní jednotky měření a přesnost.
Zobrazit rozměry XYZ Kliknutím zobrazíte rozměry dX, dY a dZ mezi zvolenými entitami v grafické ploše. Zrušte zaškrtnutí možnosti, pokud chcete zobrazit jen minimální vzdálenost mezi vybranými entitami.
Bod-k-bodu Umožňuje v režimu bod-k-bodu měření vzdálenosti mezi libovolnými dvěma body na modelu.
XYZ vzhledem k Vyberte souřadný systém:

Počátek dílu

Souřadný systém instance

Souřadný systém určený uživatelem.

Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je v aktuálním dokumentu k dispozici více než jeden souřadný systém.
Promítnuté na Zobrazí vzdálenost mezi vybranými entitami jako promítnutou na jednu z následujících možností:

Žádné

PrůmětKolmá nejsou vypočítány.

Obrazovka

Vybrat plochu/rovinu

Software vypočítá promítnutou vzdálenost (na rovině, kterou jste si vybrali) a kolmou vzdálenost (kolmou na rovinu, kterou jste vybrali). PrůmětKolmá se objeví v dialogovém okně Změřit.

V oddělených výkresech jsou v případě, že model není zaveden, všechna měření uvedena jako 2D promítnutá data.
Historie měření Otevře okno Historie měření, ve kterém se zobrazí veškerá měření provedená během aktuální relace softwaru SOLIDWORKS.
Vytvořit čidlo Otevře Čidlo správce PropertyManager, kde lze nastavit upozornění softwaru, pokud se hodnoty měření změní.
  Přišpendlí dialogové okno Měřit do grafické plochy.
Klávesou Esc lze okno zavřít, pokud není přišpendlené.
  Přepíná viditelnost displeje měření.
  Vstupní pole Vypíše až šest vybraných položek.
Zvětšit velikost písma Zvětší velikost písma v dialogovém okně.
Zmenšit velikost písma Zmenší velikost písma v dialogovém okně.