Přehled možností systému SOLIDWORKS

Struktura dialogového okna Možnosti

K dispozici jsou následující záložky:

Možnosti systému Možnosti systému jsou uloženy v registru a nejsou součástí dokumentů. Proto jejich změny ovlivňují všechny dokumenty - aktuální i budoucí.
Vlastnosti dokumentu Vlastnosti dokumentu se týkají jen aktuálního dokumentu, a záložka Vlastnosti dokumentu je k dispozici jen v případě otevřeného dokumentu. Nové dokumenty získávají svoje nastavení dokumentu (jako např. jednotky, kvalitu obrázků atd.) z vlastností dokumentové šablony, použité k vytvoření dokumentu. Pomocí záložky Vlastnosti dokumentu můžete provést nastavení šablon dokumentů.

Každá záložka uvádí seznam možností ve tvaru stromu po levé straně dialogového okna. Po klepnutí na položku ve stromu se zobrazí odpovídající možnosti na pravé straně dialogového okna. Záhlaví okna zobrazuje název záložky a dané stránky možností.

Můžete také vyhledat specifické možnosti a nastavení. Zadejte termín do pole Hledat. Během psaní se budou dynamicky zobrazovat výsledky hledání. Klepnutím na výsledek vyhledávání přejdete na příslušnou stránku Možnosti. Vyhledávaná možnost může být nedostupná vzhledem k aktuálním nastavením nebo typu modelu, který je otevřen. Dostupné výsledky vyhledávání jsou zvýrazněny v dialogovém okně Možnosti. V rozevíracích nabídkách nejsou výsledky vyhledávání zvýrazněny.