Jednoznačné vyjádření zrcadlení a opačné orientace

Pro zrcadlení a vytváření opačných verzí položek, jako jsou entity skici, prvky, díly a součásti sestav, jsou k dispozici různé příkazy. Potřebný příkaz závisí na typu položky, pro kterou chcete vytvořit zrcadlení nebo opačnou verzi.

Okolí Úloha
Skicy Zrcadlení existujících entit skici.


Ve skice klepněte na tlačítko Zrcadlit entity Tool_Mirror_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Zrcadlit.

Viz. Zrcadlení existujících entit skici.

Skicy Zrcadlení entit skici při skicování.

Ve skice klepněte na Dynamicky zrcadlit entity Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Dynamicky zrcadlit.

Viz. Dynamické zrcadlení entit skici.

Díl Zrcadlení prvků a těl v rámci dílu.


Klikněte v dílu na ikonu Zrcadlení (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Pole/zrcadlení > Zrcadlení.

Viz. Prvky zrcadlení.

Díl Vytvoření opačné verze dílu.

V dílu vyberte plochu nebo rovinu, kolem které se má zrcadlit, a klepněte na Vložit > Zrcadlit díl.

Viz. Vytváření opačných verzí dílů.

Sestava Zrcadlení prvku sestavy.


Klikněte na možnost Prvky sestavy (záložka Sestava v CommandManageru) a vyberte položku Zrcadlení nebo klikněte na nabídku Vložit > Prvek sestavy > Zrcadlení.

Viz. Prvky zrcadlení.

Sestava Přidání jiné instance součásti sestavy, umístěné symetricky kolem roviny.


V sestavě klepněte na Zrcadlit součásti (panel nástrojů pro sestavy) nebo na položku Vložit > Zrcadlit součásti.

Viz. Vytváření zrcadlených instancí součástí sestav.

Sestava Vytvoření opačné verze součásti sestavy, umístěné symetricky kolem roviny.


V sestavě klepněte na Zrcadlit součásti (panel nástrojů pro sestavy) nebo na položku Vložit > Zrcadlit součásti.

Viz. Vytváření opačných verzí součástí sestavy.

Plechový díl Zrcadlení plechového prvku.


Klepněte v plechovém dílu na Zrcadlení Tool_Mirror_Features.gif (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Pole/zrcadlení > Zrcadlení.

Viz. Zrcadlení prvků plechových dílů.

Plechový díl Vytvoření opačné verze plechového dílu.

V plechovém dílu vyberte plochu nebo rovinu a klepněte na Vložit > Zrcadlit díl.

Viz. Vytváření opačných verzí plechových dílů.