Publikování prostředku

Model můžete publikovat jako prostředek. Definujete spojovací body, které umožní přichycení prostředku na místě vzhledem k ostatním prostředkům v sestavě. Volitelně můžete definovat povrchovou rovinu a vytvořit konfiguraci SpeedPak.

Postup publikování prostředku:

 1. V dílu nebo v sestavě klikněte na Nástroje > Publikování prostředků.
 2. (Nepovinné.) Ve správci PropertyManager Publikování prostředků nastavte v části Povrchová rovina následující:
  Volba Popis
  Povrchová rovina Určuje, jaká plocha modelu se připojí k povrchové rovině při vložení prostředku do sestavy. Vyberte plochu modelu.
  Obrátit směr (Nepovinné.) Určuje zarovnání povrchové plochy vzhledem k povrchové rovině. Klikněte na Obrátit směr nebo klikněte na ovladač v grafické ploše.
  Vzdálenost povrchové roviny (Nepovinné.) Definuje vzdálenost odsazení plochy vybraného modelu od povrchové roviny. Zadejte hodnotu.
 3. V části Body spojení nastavte následující:
  Volba Popis
  Název odkazu spojení Určuje název vytvářeného bodu spojení. Zadejte název nebo použijte výchozí.
  Bod připojení Určuje bod pro zachytávání k jiným prostředkům v sestavě. Bod je na základě vašeho výběru umístěn následujícím způsobem:
  Výběr Umístění bodu
  Vrchol Na vrcholu
  Lineární hrana Ve středovém bodu
  Kulatá hrana Ve středovém bodu
  Směr připojení Určuje směr přichycení při přetažení prostředku v blízkosti spojovacího bodu jiného prostředku v sestavě. Vyberte plochu.
 4. Klikněte na Přidat spojku.
  Bod a směr připojení jsou indikovány na modelu.
 5. Opakováním kroků 3 a 4 přidáte další body spojení.
 6. (Nepovinné.) V části Možnosti vyberte Vytvořit konfiguraci SpeedPak.
  Konfigurace SpeedPak je vytvořena jako potomek původní konfigurace. Ve stromu FeatureManager se neobjeví žádné součásti. Když v grafické ploše přesunete ukazatel na prostředek, v okolí ukazatele budou viditelné pouze body spojení, jejich směrové plochy a povrchová plocha.
 7. Klikněte na .