Skrýt obsah

Podokno úloh Plechové díly

Nastavení vstupních hodnot pro určení nákladů na výrobu jednotělového plechového dílu v podokně úloh nástroje Costing.

Metoda

Zvolte výrobní metodu pro díl.

Vyberte výrobní metodu:
  • Plechový díl
  • Obrobená deska

Šablona Costing

Můžete vybrat výchozí šablony pro každý typ dílu.

Šablona plechových dílů Nastaví stávající šablonu plechového dílu.
Šablona pro obrábění Nastaví stávající šablonu pro obrábění.
Spustit editor šablon Spustí Editor šablon kalkulace nákladů, kde je možné vytvářet a upravovat šablony kalkulace nákladů.

Materiál

Třída Nastavuje třídu materiálu podle materiálu, který byl nastaven pro díl. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky.
Název Nastavuje materiál podle materiálu dílu. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky.
Nastavit materiál Nastaví vlastnosti materiálu SOLIDWORKS pro danou kombinaci Třídy a Názvu materiálu.
Tloušťka ze šablony Slouží k zobrazení hodnoty tloušťky v šabloně, která odpovídá nebo je nejbližší tloušťce dílu. Pokud žádná z hodnot tloušťky v šabloně neodpovídá tloušťce dílu, vybere se nejbližší hodnota tloušťky ze šablony a zobrazí se ikona varování CM_warning_exlamation_point.gif označující, že se tloušťky liší.
Náklady na materiál Zobrazí náklady, které jsou pro materiál ve zvolené tloušťce definovány v šabloně. Pokud Náklady na materiál nahradíte, zobrazí se textové pole žlutě a můžete případně klepnout na možnost Obnovit výchozí.

Předlisek (metoda plechový díl)

Je k dispozici v plechovém dílu, je-li zvolena metoda Plechový díl.

Oblast kalkulace nákladů Slouží k nastavení možnosti definovat používání materiálu. Oblast se zobrazuje v seznamu. Vyberte jednu z následujících možností:

Vymezovací rámeček

Slouží k vypočítání materiálu na základě minimálního pravoúhlého tvaru, do něhož se rozvinutý tvar vejde.

Plocha rozvinutého tvaru

Vypočítá minimální nutnou oblast.

Vlastní velikost listu

Nastaví vlastní velikost materiálu. To je vhodné, pokud máte předem určenou velikost materiálu v dílně.

Vlastní oblast

Slouží k nastavení hodnoty oblasti.

Odsazení (Dostupné pro Vymezovací rámečekOblast rozvinutého tvaru.) Rozšiřuje Oblast kalkulace nákladů stejnoměrně ve všech směrech. Např. pokud nastavíte položku Oblast kalkulace nákladů na možnost Vymezovací rámeček a nastavíte možnost Odsazení na 0,5, všechny čtyři strany obdélníku se odsadí o 0,5.
Kóta (Dostupné pro Vlastní velikost listu.) Určuje délku a šířku materiálu.
Oblast (Dostupné pro Vlastní oblast.) Nastavuje oblast materiálu.
Procento odpadu  
Konečná oblast Zobrazuje celkovou oblast materiálu k použití.
Náhled v grafické ploše (Dostupné pro Vymezovací rámečekOblast rozvinutého tvaru.) Zobrazuje náhled použitého materiálu a vliv odsazení na množství materiálu.
Costing_Bounding_Box.gif
Vymezovací rámeček
Costing_Flat_Pattern_Area.gif
Plocha rozvinutého tvaru

Tělo polotovaru (metoda obrobená deska)

Je k dispozici v plechového dílu, je-li zvolena metoda Obrobená deska.

Typ

Deska zobrazuje odhady nákladů na výrobu dílu z desky polotovaru. Software předpokládá, že pro výrobu výsledného dílu bude použita kombinace 2D obráběcích operací (řezání vodní tryskou, laserem nebo plazmou) a operací frézování a vrtání. Průchozí řezy a řezy definující vnější hranice dílu jsou řezány pomocí 2D metody řezání, tj. vodní tryskou, laserem nebo plazmou. Slepé geometrické útvary, např. kapsy, zkosení nebo díry, jsou řezány pomocí operací frézování nebo vrtání.

Velikost polotovarové desky je dána největší plochou v dílu. Vyberete-li možnost Deska, zobrazí se Velikost desky a její Tloušťka ze šablony. Pokud žádná z hodnot tloušťky v šabloně neodpovídá tloušťce dílu, vybere se nejbližší hodnota tloušťky ze šablony a zobrazí se ikona varování CM_warning_exlamation_point.gif označující, že se tloušťky liší.

Náhled polotovaru Zobrazí náhled těla polotovaru na grafické ploše.

Množství

Celkový počet dílů Množství dílů, které se mají vyrobit.
Velikost dávky Množství dílů, které se mají vyrobit v jedné sérii.

Sazba za práci

Sazba Nastavuje hodinové náklady, které určují náklady na veškeré výrobní operace bez ohledu na to, jaký stroj se používá. Tato hodnota nahradí veškeré náklady v šabloně machining týkající se strojů a práce.
Možnost Sazba použijte v případě, že máte k dispozici pouze údaj o sazbě za výrobní postupy. Dodavatel výroby vám například namísto sazeb pro konkrétní postupy, jako je frézování a vrtání, může sdělit, že obecná sazba činí 100 dolarů za hodinu. Hodnotu Sazby můžete nastavit také jako výchozí v šabloně machining.

Přirážka/sleva

Úprava nákladů Určuje náklady na materiál nebo celkové náklady jako procentuální podíl. Zadáním záporné hodnoty vytvoříte slevu, zadáním kladné hodnoty naopak přirážku. Můžete například zvýšit náklady o 15% náklady na materiál, které se přičtou k celkovým nákladům. Těchto 15 % sníží náklady pomocí záporného procenta. Vyberte jednu z následujících možností:

% celkových nákladů

Zvýší výrobní náklady na základě procenta z celkových nákladů.

% nákladů na materiál

Zvýší výrobní náklady na základě procenta z nákladů na materiál.

Tuto možnost použijte v případě, že získáte slevu na materiál nebo slevu z celkových nákladů na vyrobený díl. Pokud jste výrobcem, využijte tuto možnost k nastavení marže zisku přesahující vaše skutečné náklady.

Odhadované náklady na díl

  Náklady Zobrazí celkové odhadované náklady na výrobu daného dílu. Náklady se průběžně aktualizují podle změn, které provedete.
  Porovnání Zobrazí pruhový graf pro AktuálníPředchozí náklady, případně pro AktuálníZákladní náklady. Pokud se díky změnám v dílu náklady sníží, pruh Aktuální se zobrazí zeleně a procentuální rozdíl green_down_arrow.gif bude záporný. Jestliže změny v dílu náklady zvýší, pruh Aktuální se zobrazí červeně a procentuální rozdíl red_up_arrow.gif bude kladný.

Chcete-li pro porovnání nastavit základní náklady, klepněte na možnost Nastavit základnu PM_unlock.gif. Pokud později návrh změníte, náklady se porovnají se základními náklady. Jestliže nastavíte základní náklady, veškeré změny v dílu budou vnímány jako Aktuální a zobrazí se rozdíl. Po nastavení základní ceny bude díl otočen, rozvinut a znovu složen, protože software získává obrázky pro zprávu Costing.

  Rozpis Zobrazí náklady a jejich procentní rozložení pro prvky, které nejvíce přispívají k celkovým nákladům:

Materiál

Náklady na materiál na základě hmotnosti použitého materiálu.

Průmyslové výroby

Celkové náklady na zpracování, včetně řezů, ohybů, tvarovacích nástrojů a dalších operací.

Přirážka nebo sleva

Úprava zadaná v položce Přirážka/sleva.

Costing-Create Report Vytvořit zprávu Otevře dialogové okno Možnosti zpráv, ve kterém můžete zadat zprávu a exportovat ji jako dokument aplikace Word nebo jako sešit aplikace Excel.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Podokno úloh Plechové díly
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.