Skrýt obsah

Nástroj CostingManager pro plechové díly

Nástroj CostingManager na levé straně okna softwaru SOLIDWORKS zobrazuje třídění jednotlivých operací potřebných pro výrobu dílu v nástroji Costing.

Zobrazení správce CostingManager:

  1. V plechovém dílu klepněte na Costingtool_costing_tools.gif (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Vyhodnotit v nástroji CommandManager), případně na Nástroje > Aplikace SOLIDWORKS > Costing.
  2. Pokud software nevypočítá odhad nákladů na díl automaticky, zvolte možnosti v podoknu úloh Costing.
  3. V levé části okna SOLIDWORKS zvolte záložku nástroje CostingManager.

Vlastní operace

Costing_Create_Custom_Operation.gif Přidat vlastní operaci Umožňuje vytvoření přídavných operací v šabloně plechového dílu a jejich přidání do výpočtu nákladů.

Nastavení

Složka PřípravaFM_folder.gif obsahuje náklady spojené s přípravou výroby, např. nastavením strojů na provedení šarže (série) dílů. Každá operace výroby dílu vyžaduje náklady na přípravu výroby. Pokud jsou náklady na přípravu výroby v šabloně plechového dílu, nástroj Costing je rozpozná.

Např. pokud v šabloně přiřadíte délky řezu k operaci řezání laserem, náklady na přípravu výroby pro délky řezů se přidají ze šablony do složky Nastavení.

Rozbalte složku PřípravaFM_folder.gif a umístěte ukazatel na náklady na přípravu výroby Costing_Setup_Cost.gif. Zobrazí se výpočet nákladů.

Náklady na přípravu výroby jsou uvedeny na díl.

Délka řezu

Délky řezu jsou trasy nástroje, které sledují 2D obráběcí operace, např. řezání laserem, vodním paprskem nebo plazmou. V dílech, které začínají jako plechový polotovar, se veškeré průchozí díry, řezy nebo geometrie vnější hranice řežou ve výchozím nastavení pomocí 2D obráběcích operací, přičemž se pro tyto prvky vytváří délky řezu.

Složka Délky řezuFM_folder.gif obsahuje:
  • počet řezů požadovaných pro daný díl
  • metodu řezání
  • náklady na každý řez
Náklady na každý řez jsou vypočítány takto:

Náklady = Délka řezu * náklady na jednotkovou délku v šabloně plechového dílu

Rozbalte složku Délky řezuFM_folder.gif a umístěte ukazatel na délku řezu FM_costing_cut_path.gif. Zobrazí se výpočet nákladů. Vyberte délku řezu. Zvýrazní se geometrie v modelu.

Ohyby

Složka OhybyFM_folder.gif obsahuje všechny prvky ohybu v daném plechovém dílu. Ohyby se dělí do dvou kategorií: pravidelné ohyby a obruby. Všechny ohyby ve složce označují operaci ohybu, která se má použít, a náklady na každý ohyb.

Prvky knihovny

Složka Prvky knihovnyFM_folder.gif obsahuje všechny tvarovací nástroje a prvky knihovny v daném plechovém dílu. Náklady na každou položku se vypočítávají jako náklady na zdvih, jak je definován v šabloně plechového dílu.

Umístěním ukazatele na prvek knihovny FM_costing_library_features.gif zobrazíte vzorec použitý pro výpočet nákladů.

Můžete rozebrat prvky knihovny v plechových dílech. Potřebujete-li vyrobit prvek knihovny pomocí laserového stroje nebo vodního paprsku, můžete prvek knihovny rozebrat, aby mohl nástroj Costing vypočítat náklady podle délky řezu, ne podle počtu cyklů. Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem myši na prvek knihovny a potom na možnost Rozebrat prvek knihovny. Prvek knihovny bude převeden na délky řezu, které pak může nástroj Costing vyhodnotit.

Vlastní operace

Složka Vlastní operaceFM_folder.gif obsahuje veškeré operace, které nejsou automaticky rozpoznány nástrojem Costing. Náklady na vlastní operaci se vypočítávají jako náklady spojené s celým dílem, hmotností dílu, konkrétními plochami dílu, hranami dílu nebo jednozdvihovou operací, např. prolisem nebo ohybem.

Např. pokud se má díl barvit, lze přiřadit náklady na barevnou úpravu k celému dílu nebo konkrétním plochám dílu. Pokud se budou barevně upravovat konkrétní plochy, uveďte náklady na nabarvení dílu jako náklady na určitou oblast, např. v dolarech na čtverečný palec.

Lze nastavit vlastní operace do šablony plechového dílu a použít operace automaticky nebo ručně.

Vlastní operace lze rovněž vytvářet bez úprav šablony, klepnutím na položku Vytvořit vlastní operaciCosting_Create_Custom_Operation.gifv nástroji CostingManager.

Každá položka ve složce se zobrazuje s názvem operace, který jste vybrali, a typem výběru.

Umístěním ukazatele na vlastní operaci zobrazíte vzorec použitý pro výpočet nákladů.

Nejsou přiřazeny žádné náklady

Složka Nejsou přiřazeny žádné nákladyFM_folder.gif obsahuje prvky, které:
  • nejsou rozpoznány nástrojem Costing
  • nejsou definovány v šabloně plechového dílu
  • mají nulové náklady

Pokud nastavíte náklady na prvek na nulu, prvek se přesune do této složky. Pokud přiřadíte náklady k prvku ve složce Nejsou přiřazeny žádné náklady FM_folder.gif, prvek se přesune do příslušné složky a zobrazí se kurzívou s hvězdičkou, která označuje přepsání. Pokud prvek, k němuž přiřazujete náklady, není délkou řezu, ohybem nebo prvkem knihovny, bude přiřazen do složky Vlastní operace FM_folder.gif.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Nástroj CostingManager pro plechové díly
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.