Skrýt obsah

PropertyManager Vyztužení plechového dílu

PropertyManager Vyztužení plechového dílu slouží k vytvoření vyztužení plechového dílu se specifickými prolisy přes ohyby.

Správce PropertyManager Vyztužení plechového dílu otevřete klepnutím na Vyztužení plechového dílutool_shm_gusset.png (panel nástrojů Plechové díly) nebo na Vložit > Plechový díl > Vyztužení plechového dílu.

Poloha

Shhet_metal_gusset_bend_face Podpůrné plochy Určuje ohyb, na němž se vytváří vyztužení, výběrem válcové plochy ohybu nebo dvou plochých ploch, které jsou přilehlé k válcové ploše ohybu.

Vybrané plochy musí náležet k jedinému ohybu. Nelze vybrat plochy, které náleží k několika ohybům.

  Referenční čára Slouží k nastavení lineární hrany nebo části skici, které řídí orientaci roviny řezu vyztužení.

Rovina řezu vyztužení je kolmá k vybrané hraně nebo části skici.

    Sheet_metal_gusset_edge1 sheet_metal_gusset_edge2
    Hrana pro ohyb jako referenční čára Část skici jako referenční čára
  Odkazový bod Slouží k nastavení bodu skici, vrcholu nebo referenčního bodu, které se použijí k vyhledání roviny řezu vyztužení.

Hodnota odsazení, kterou zadáte, se měří od tohoto referenčního bodu.

    Sheet_Metal_gusset_offset30 Sheet_metal_gusset_offset_60
    Odsazení 30,000 mm Odsazení 60,000 mm
  Offset Slouží k odsazení vyztužení od vybraného referenčního bodu.
flip_dir.png Button Obrátit směr odsazení Změní směr odsazení.
  Vzdálenost odsazení od referenčního bodu Slouží k zadání vzdálenosti odsazení.

Profil

Obsahuje ovládací prvky pro zadání tvaru a kót profilu vyztužení.

Po vytvoření prvku vyztužení lze upravit skicu profilu vyztužení a vytvořit vlastní profil.
Sheet_metal_gusset_original Sheet_metal_gusset_original_sketch
Počáteční vyztužení Skica počátečního vyztužení
Sheet_metal_gusset_custom_sketch Sheet_metal_gusset_custom
Skica změněného vyztužení Vlastní vyztužení
  Hloubka prolisu Definuje symetrický profil vyztužení pomocí jediné kóty hloubky.

Sheet_metal_gusset_indent_depth

d Kóta hloubky prolisu Slouží k zadání hloubky, do níž se zatlačí nástroj prolisu, který vytvoří vyztužení.
  Kóty profilu Definuje profil vyztužení pomocí některé z následujících kombinací:
  • Délka (d1) a výška (d2) noh vyztužení.

    Software vypočítá úhel (a1).

  • Délka (d1) nohy vyztužení a úhel (a1) použité na protější nohu.

    Software vypočítá výšku (d2) nohy vyztužení.

Sheet_metal_gusset_profile_dimensions

d1 Kóta délky profilu řezu Slouží k zadání lineární hodnoty zevnitř plechového dílu k bodu na ose x, kde vyztužení protíná tělo plechového dílu.
d2 Kóta výšky profilu řezu Slouží k zadání lineární hodnoty zevnitř plechového dílu k bodu na ose y, kde vyztužení protíná tělo plechového dílu.
a1 Kóta úhlu profilu řezu Slouží k vytvoření profilu řezu vyztužení na základě kóty délky profilu a úhlu, který zadáte.

Pokud zadáte délku i výšku profilu, software určí úhel.

  Obrátit strany kóty Obrátí kóty délky a výšky profilu řezu.
Sheet_metal_gusset_rounded Zaoblené vyztužení Vytvoří vyztužení se zaoblenou hranou.
Sheet_metal_gusset_flat Ploché vyztužení Vytvoří vyztužení s plochou hranou.

Když vyberete položku Ploché vyztužení, zpřístupní se Zaoblení hrany přepínání Sheet_metal_gusset_Edge_fillet_on_off.

Při zapnutém Zaoblení hran lze použít pole Poloměr zaoblení hrany k zadání průměru zaoblení hran na plochých vyztuženích.

Kóty

Šířka prolisu Slouží k zadání šířky vyztužení.
dim_lin_t1.png Tloušťka prolisu Slouží k zadání tloušťky stěny vyztužení.

Výchozí hodnotou je tloušťka těla plechového dílu. Tuto hodnotu lze přepsat, ale pokud zadáte tloušťku větší, než je tloušťka materiálu, a stěny vyztužení budou kolidovat s dílem, vyztužení se nezdaří.

Sheet_metal_gusset_side_face_draft Boční plocha úkosu: Zapnout/vypnout Boční plocha úkosu zapnuta:

Sheet_metal_gusset_draft_on

    Boční plocha úkosu vypnuta:

Sheet_metal_gusset_partial_preview2

     
  Úhel úkosu Slouží k zadání úhlu úkosu pro použití na boční plochy vyztužení.

Sheet_metal_gusset_draft

Sheet_metal_gusset_inner_corner_fillet Vnitřní zaoblený roh: Zapnout/vypnout Slouží k zapnutí a vypnutí zaoblení vnitřních rohů vyztužení.
  Poloměr zaoblení vnitřního rohu Pokud jsou zapnuta zaoblení vnitřních rohů, tato volba slouží k zadání jejich poloměru.
Sheet_metal_gusset_outer_corner_fillet Vnější zaoblený roh: Zapnout/vypnout Slouží k zapnutí a vypnutí zaoblení vnějších rohů vyztužení.
  Poloměr zaoblení vnějšího rohu Pokud jsou zapnuta zaoblení vnějších rohů, tato volba slouží k zadání jejich poloměru.

Náhled

Částečný náhled Slouží k zobrazení vyztužení bez zaoblení a prolisů.

Sheet_metal_gusset_partial_preview2

Plný náhled Slouží k zobrazení vyztužení včetně zaoblení a prolisů.

Sheet_metal_gusset_full_preview2Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Vyztužení plechového dílu
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.