Kryteria zniszczenia

Kryteria zniszczenia zwykle przewidują zniszczenie materiału poddawanego naprężeniom wieloosiowym. Kreator współczynnika bezpieczeństwa oszacowuje bezpieczeństwo modelu w oparciu o wybrane kryterium zniszczenia.

Materiał może być plastyczny lub kruchy, zależnie od temperatury, szybkości obciążania, środowiska chemicznego oraz procesu formowania. Nie istnieje pojedyncze kryterium zniszczenia, które jest odpowiednie dla materiału we wszystkich warunkach.

Przy wyborze kryterium zniszczenia należy użyć wszystkich dostępnych informacji na temat materiału. Przy oszacowywaniu bezpieczeństwa modelu można wypróbować kilka kryteriów naprężeń.

Oprogramowanie obsługuje następujące kryteria zniszczenia:
  • Kryterium maksymalnego naprężenia zredukowanego wg Misesa
  • Kryterium maksymalnego naprężenia ścinającego
  • Kryterium naprężenia Mohra-Coulomba
  • Kryterium maksymalnego naprężenia normalnego (dla skorup kompozytowych)
W przypadku modeli ze skorupami kompozytowymi są obsługiwane następujące kryteria zniszczenia:
  • Kryterium maksymalnego naprężenia
  • Kryterium zniszczenia Tsai-Hill
  • Kryterium zniszczenia Tsai-Wu
Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat pomocy Kryteria zniszczenia kompozytu.