Opcje eksportu - COSMOSM

Odsunięcie

Odsunięcie węzła Określa odsunięcie węzła. Najniższa etykieta węzła w generowanym pliku będzie równa określonemu odsunięciu węzła + 1.
Odsunięcie elementu Określa odsunięcie elementu. Najniższa etykieta elementu w generowanym pliku będzie równa określonemu odsunięciu elementu + 1.

Opcje

Jednostki Jednostka długości, która ma być użyta podczas eksportowania modelu.
Eksport tylko FEM Gdy opcja ta jest zaznaczona, do COSMOSM zostanie wyeksportowana tylko FEM.
Eksport geometrii Gdy ta opcja jest zaznaczona, zostanie wyeksportowana tylko geometria. Eksportowanie geometrii pomaga w określeniu obciążeń i warunków brzegowych w GEOSTAR.
Automatycznie uruchom GEOSTAR Gdy opcja ta jest aktywna, oprogramowanie pyta czy należy uruchomić GEOSTAR przy każdym eksporcie modelu do COSMOSM. Eksportowane informacje zostaną automatycznie wczytane do GEOSTAR po potwierdzeniu. Nazwa problemu GEOSTAR jest tworzona w postaci nazwaczęści-nazwabadania-geo.
Można również wyeksportować model do następujących programów typu FEA: ANSYS, NASTRAN, ABAQUS, Patran, IDEAS oraz Exodus. Konieczne jest posiadanie licencji SOLIDWORKS Simulation Professional lub Premium, aby móc eksportować model do dostępnych programów FEA.

Eksportowanie badania do COSMOSM

Aby wyeksportować badanie do COSMOSM, należy:

 1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę żądanego badania i wybrać Eksport.
 2. W oknie dialogowym Zapisz jako wykonać następujące czynności:
  1. W polu Zapisz w przejść do folderu i wybrać go.
  2. W polu Nazwa pliku wprowadzić nazwę dla pliku.
  3. Z menu Zapisz jako typ wybrać Pliki Simulation (*.geo).
  4. Kliknąć Opcje.
 3. W oknie dialogowym Opcje eksportu - COSMOSM:
  1. Ustawić Odsunięcia i Opcje dla eksportu.
  2. Kliknąć OK.
 4. W oknie dialogowym Zapisz jako kliknąć Zapisz.