Opcje eksportu - NASTRAN

Odsunięcie

Odsunięcie węzła Określa odsunięcie węzła. Najniższa etykieta węzła w generowanym pliku będzie równa określonemu odsunięciu węzła + 1.
Odsunięcie elementu Określa odsunięcie elementu. Najniższa etykieta elementu w generowanym pliku będzie równa określonemu odsunięciu elementu + 1.

Format

Krótki Swobodny Krótka forma, swobodny format.
Długi Swobodny Długa forma, swobodny format
Krótki Nieruchomy Krótka forma, stały format
Długi Nieruchomy Długa forma, stały format
SI, IPS, MKS Rozwijane menu ustawia jednostki długości, które mają być użyte podczas eksportowania modelu.

Eksportowanie badania do MSC/NASTRAN

Aby wyeksportować badanie do MSC/NASTRAN, należy:

 1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę żądanego badania i wybrać Eksport.
 2. W oknie dialogowym Zapisz jako:
  1. W polu Zapisz w przejść do folderu i wybrać go.
  2. W polu Nazwa pliku wprowadzić nazwę dla pliku.
  3. Z menu Zapisz jako typ wybrać pliki NASTRAN (*.dat).
  4. Kliknąć Opcje.
 3. W oknie dialogowym Opcje eksportu - NASTRAN:
  1. Zdefiniować Odsunięcie węzła i Odsunięcie elementu, a także format i układ jednostek.
  2. Kliknąć OK.
 4. W oknie dialogowym Zapisz jako kliknąć Zapisz.