Opcje eksportu – ANSYS, PATRAN i IDEAS

Odsunięcie

Odsunięcie węzła Określa odsunięcie węzła. Najniższa etykieta węzła w generowanym pliku będzie równa określonemu odsunięciu węzła + 1.
Odsunięcie elementu Określa odsunięcie elementu. Najniższa etykieta elementu w generowanym pliku będzie równa określonemu odsunięciu elementu + 1.

Eksportowanie badania do ANSYS, PATRAN, IDEAS lub Exodus

Aby wyeksportować badanie do ANSYS, PATRAN, IDEAS lub Exodus, należy:

 1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę żądanego badania i wybrać Eksport.
 2. W oknie dialogowym Zapisz jako wykonać następujące czynności:
  1. W polu Zapisz w przejść do folderu i wybrać go.
  2. W polu Nazwa pliku wprowadzić nazwę dla pliku.
  3. Z menu Zapisz jako typ wybrać żądany układ FEA.
  4. Kliknąć Opcje.
 3. W oknie dialogowym Opcje eksportu - Odsunięcia:
  1. Ustawić Odsunięcie węzła i Odsunięcie elementu.
  2. Kliknąć OK.
 4. W oknie dialogowym Zapisz jako kliknąć Zapisz.