Przekroje 2D

Przekroje 2D tworzymy z geometrii 3D lub używamy powierzchni planarnych lub szkiców na płaszczyźnie przekroju, aby zdefiniować obiekty wymagane dla analizy. Używamy menedżera właściwości PropertyManager Uproszczenie 2D, aby utworzyć przekrój.

Tworzenie przekrojów brył

Można tworzyć obiekty w 2D poprzez podział brył przy użyciu płaszczyzny przekroju.

W ukazanym poniżej przykładzie dysku, należy użyć górnej płaszczyzny, aby dokonać ekstrakcji modelu 2D z geometrii 3D.

Model 3D Przekrój 2D

W przykładzie symetrii osiowej połączenia śruby i nakrętki, należy wybrać dowolną płaszczyznę przecinającą bryłę i oś obrotu.

Łeb śruby oraz spiralny wzór gwintu nie jest modelowany.
Model 3D Przekrój 2D

Przy użyciu powierzchni planarnych lub szkiców

Można utworzyć obiekty powierzchni planarnej lub szkice na płaszczyźnie przekroju, aby utworzyć przekroje 2D.

Ten przykład ukazuje trzypunktowy test zginania płytki pod odkształceniem płaszczyznowym, przy użyciu obiektów powierzchniowych utworzonych na płaszczyźnie przekroju.