Tworzenie przekroju 2D

Wybieramy typ opcji uproszczenia 2D do użycia, tworzymy przekrój 2D i definiujemy głębokość przekroju lub oś symetrii.

 1. W menedżerze właściwości PropertyManager Uproszczenie 2D, w części Typ, wybrać jedną z następujących opcji:

  Płaski stan naprężenia

  Należy użyć tej opcji dla cienkich wyciągnięć liniowych gdzie jeden z wymiarów obiektów jest znacznie mniejszy niż pozostałe dwa. Siły działające normalnie do płaszczyzny muszą być nieznaczne. Opcja ta nie jest dostępna dla badań termicznych.

  Płaski stan odkształcenia

  Należy użyć tej opcji dla grubych wyciągnięć liniowych gdzie jeden z wymiarów obiektów jest znacznie większy niż pozostałe dwa. W kierunku normalnym płaszczyzny przekroju, obiekt nie ulega deformacji i siły nie mogą się różnić. Opcja ta nie jest dostępna dla badań termicznych.

  Wyciągnięty

  Należy użyć tej opcji dla stałych obciążeń termicznych wzdłuż kierunku wyciągnięcia. Opcja ta jest dostępna tylko dla badań termicznych.

  O symetrii osiowej

  Opcji tej używamy kiedy geometrie, właściwości materiału, obciążenia, umocowania i warunki kontaktowe są symetryczne względem osi.

 2. Dla Płaszczyzna przekroju surface.png , wybrać płaszczyznę odniesienia.
  Wybrana płaszczyzna przekroju powinna przecinać obiekty jeżeli używamy brył. Jeżeli używamy powierzchni planarnych lub szkiców, powinny one leżeć na płaszczyźnie przekroju.
 3. Dla Głębokość przekroju dim_lin_t1.png wprowadzić wartość. Opcja ta jest dostępna tylko dla analiz Płaski stan naprężenia, Płaski stan odkształcenia lub Wyciągnięte.
  Jest to wartość grubości normalnej do płaszczyzny przekroju.
 4. Dla Oś symetrii , wybrać oś odniesienia i wybrać Użyj drugiej strony, aby obrócić przekroje o 180° względem osi. Opcje te są dostępne tylko dla typu analizy O symetrii osiowej.
  Jest to oś względem której symetryczne są geometrie, właściwości materiału, obciążenia, umocowania i warunki kontaktowe.
 5. Kliknąć .