Definiowanie badania Uproszczenie 2D

Używamy opcji uproszczenia 2D kiedy definiujemy badania statyczne, nieliniowe, termiczne, projekty zbiornika ciśnieniowego i badania projektu na kwalifikujących się modelach 3D.

 1. Kliknąć Nowe badanie (menedżer poleceń CommandManager Simulation).
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Nazwa, wpisać nazwę badania.
 3. W części Typ, wybrać jedną z możliwości:
  • Statyczne
  • Termiczne
  • Nieliniowe
 4. W części Opcje wybrać Użyj uproszczenia 2D.
  Dla Projekt zbiornika ciśnieniowego opcja ta nie pojawia się. Aczkolwiek po utworzeniu badania można połączyć wyniki badań statycznych wykonanych przy użyciu tego samego typu analizy uproszczenia 2D.
 5. Kliknąć .
  Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Uproszczenie 2D.