Ograniczenia w badaniach Uproszczenie 2D

Ustawianie analizy uproszczenia 2D jest podobne do ustawiania jakiegokolwiek innego badania.

Tabela pokazuje ograniczenia przy używaniu analizy uproszczenia 2D.

Funkcja Niedostępne opcje
Obiekty Ustaw jako sztywne, Unieruchom, Traktuj jako odległą masę, Traktuj jako odległe obciążenie.
Połączenia Sprężyna, kołek, śruba, łożysko, spoina punktowa, spoina grzbietowa, łącznik i połączenie sztywne.
Zestawy kontaktowe Wirtualna ściana.
Dla badań termicznych, nie są dostępne żadne zestawy kontaktowe.
Umocowania Elastyczne wsparcie, umocowanie łożyskowe i śruba uziemiona. Nie można użyć karty Podziel aby zastosować umocowania do przekroju ściany.
Obciążenia zewnętrzne Efekty przepływu, odległe obciążenie/masa i rozprowadzona masa. Nie można zastosować promieniowania dla badań termicznych. Nie można użyć karty Podziel aby zastosować obciążenia do przekroju ściany.
Materiał ortotropowy W problemach dwuwymiarowych z symetrią osiową nie można wybrać osi jako geometrii odniesienia do definiowania kierunków w materiale ortotropowym. Stosowaną geometrią odniesienia może być tylko płaszczyzna.
Można przeciągać i upuszczać funkcje (umocowania, obciążenia, kontakty, siatkę, materiał) pomiędzy badaniami 2D tego samego typu.
W przypadku dwuwymiarowych (2D) badań statycznych liniowych nie jest dostępna opcja dużego przemieszczenia