Przeglądanie wyników

Po uruchomieniu badania uproszczenia 2D, można utworzyć wykres wyników w 3D.

  1. W drzewie badania Simulation, w folderze Wyniki , kliknąć dwukrotnie istniejący wykres lub utworzyć nowy wykres.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wykres i wybrać Pokaż jako wykres 3D.
    Dla typów uproszczenia płaski stan naprężenia, płaski stan odkształcenia i wyciągnięty, wyniki są wyciągnięte wzdłuż głębokości przekroju. Dla analizy typu o symetrii osiowej, wyniki są obrócone o 330º względem osi symetrii.

    Alternatywnie, w menedżerze właściwości PropertyManager wykresu wyników, w Zaawansowane opcje, można wybrać Pokaż jako wykres 3D.

Dla założeń naprężeń płaszczyzny lub odkształceń płaszczyzny, wyniki są takie same dla wszystkich przekrojów poprzecznych równoległych do płaszczyzny przekroju.
Wykresy wyników 2D Wykresy wyników 3D
Dla założenia symetrii osiowej, wyniki są takie same dla wszystkich przekrojów poprzecznych wokół osi obrotu.
Wykresy wyników 2D Wykresy wyników 3D (obrócony o 200°)