Przykłady opcji uproszczeń

Tabela pokazuje kilka przykładów gdzie można użyć opcji Płaski stan naprężenia, Płaski stan odkształcenia lub Symetria osiowa.

Opcje uproszczenia Przykłady
Płaski stan naprężenia Przekręcanie klucza celem dokręcenia śruby

Inne przykłady obejmują cienkie płyty pod działaniem ciśnienia, wspornik pod działaniem rozłożonego obciążenia, pasowanie zatrzaskowe plastikowych uchwytów oraz powierzchnię swobodną wałków w skręcaniu.

Płaski stan odkształcenia Rura grubościenna poddana działaniu ciśnienia wewnętrznego

Inne przykłady obejmują tamę poddaną działaniu ciśnienia wody, tunel poddany działaniu ciśnienia lub rolowanie arkuszy.

O symetrii osiowej Analiza naprężeń na kontaktowych gwintach założenia śruby i nakrętki z założeniami

Inne przykłady obejmują zbiornik ciśnieniowy poddany ciśnieniu wewnętrznemu, walec poddany ciśnieniu zewnętrznemu lub wewnętrznemu oraz problemy napotkane w konstrukcji turbiny.