Komunikaty o błędach

Komunikaty błędów i ewentualne rozwiązania błędów powstałych podczas tworzenia modeli i szkiców SOLIDWORKS.

Szkic niemożliwy do rozwiązania Szkice zawierające wymiary, które prowadzą do niemożliwych geometrii.
Szkic przedefiniowany Szkice ze zbędnymi wymiarami lub relacjami.
Nieaktualna geometria Wymiary lub relacje względem geometrii, która już nie istnieje.
Sprawdź szkic Przykład sprawdzania, czy kontur szkicu nadaje się do operacji obrotu.
Błędy skorupy Ewentualne błędy związane z operacjami skorupy.
Geometria o grubości zerowej Krawędzie obiektów bryłowych, wierzchołki oraz linie styczne, które prowadzą do geometrii o grubości zero.
Błędy wiązania Komunikaty błędów i ostrzeżenia oraz ikony błędów dotyczące wiązań złożenia.