Sprawdzanie karty graficznej podczas instalowania lub uaktualniania produktu

Po zakończeniu instalowania lub uaktualniania produktu SOLIDWORKS na komputerze należy uruchomić program SOLIDWORKS Rx, aby upewnić się, że w komputerze są zainstalowane obsługiwana karta graficzna oraz sterownik karty graficznej.

Aby sprawdzić zgodność karty graficznej i sterownika:

  1. Po zakończeniu działania Menedżera instalacji i wyświetleniu strony Zakończ, w obszarze Sprawdź system, kliknąć Uruchom diagnostykę systemu.

    Zostanie uruchomiony program SOLIDWORKS Rx, który wykona diagnostykę.

  2. Program SOLIDWORKS Rx sprawdzi, czy karta graficzna i sterownik karty graficznej są obsługiwane. Jeżeli karta graficzna jest obsługiwana, a sterownik nie, w komunikacie o stanie może być podane łącze do obsługiwanego sterownika.

Po każdym co dziesiątym uruchomieniu oprogramowania SOLIDWORKS zostanie wyświetlony komunikat Sprawdź system. Zaleca się wtedy ponowne uruchomienie diagnostyki systemu. Aby wygasić te powiadomienia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy SOLIDWORKS Resource Monitor w obszarze powiadomień systemu Windows i wybrać polecenie Odrzuć powiadomienia o grafice.

Zgodność karty graficznej i sterownika można sprawdzić w dowolnej chwili, klikając prawym przyciskiem myszy SOLIDWORKS Resource Monitor w obszarze powiadomień systemu Windows. Menu skrótów umożliwia także:
  • Wyświetlenie pomocy dla modułu SOLIDWORKS Resource Monitor.
  • Użycie opcji Uruchom diagnostykę systemu.
  • Odrzucenie powiadomień o subskrypcji
  • Zaktualizowanie sterowników graficznych.