Informacje zwrotne dotyczące stanu

Kiedy system Microsoft® Windows® wykryje, że podczas wykonywania długotrwałego procesu oprogramowanie SOLIDWORKS przestało odpowiadać, może zostać wyświetlone okno dialogowe SOLIDWORKS z odpowiednią informacją. Użytkownik może wtedy poczekać na zakończenie wykonywania polecenia (co jest zalecane) lub zamknąć oprogramowanie SOLIDWORKS.

W przypadku zamknięcia oprogramowania SOLIDWORKS po wyświetleniu tego okna dialogowego można wysłać komentarze i dane z dziennika wydajności do firmy DS SolidWorks Corp. (również zalecane). Zapewnia to korzyści wszystkim użytkownikom i pomaga poprawić wydajność oraz stabilność oprogramowania.

Dotychczas gdy system Microsoft Windows wykrywał, że oprogramowanie SOLIDWORKS przestało odpowiadać, nawet jeśli oprogramowanie SOLIDWORKS działało poprawnie, pojawiało się okno dialogowe Microsoft Windows. Aplikacja nie odpowiada.