Naprawianie uszkodzonych plików

Oprogramowanie SOLIDWORKS zawiera opcje naprawy uszkodzonych plików. Funkcja automatycznej naprawy próbuje ustalić, które segmenty są uszkodzone w uszkodzonych plikach i usuwa je w miarę możliwości.

W przypadku napotkania pliku, który jest uszkodzony, pojawia się okno dialogowe z pytaniem, czy użytkownik chce naprawić plik. W przypadku udzielenia odpowiedzi Tak oprogramowanie automatycznie kopiuje uszkodzony plik i próbuje naprawić skopiowany plik, nie modyfikując oryginału. Jeżeli skopiowany plik zostanie otwarty, oprogramowanie poinformuje, że naprawa się powiodła i zgłosi, który segment uszkodzonego pliku został usunięty oraz poinformuje o wpływie, jaki ten segment ma na dany plik. Można wówczas zapisać naprawiony plik, jeśli wynik jest do przyjęcia.

Złożenia lub rysunki, które odnoszą się do uszkodzonych części, będą otwierane bez plików części. Aby naprawić te pliki, konieczne jest otwarcie części w ich własnym oknie. Proces naprawy nie zmienia pierwotnego złożenia/rysunku. Po naprawie można zastąpić uszkodzone pliki oryginalne plikami naprawionymi.

Jeśli danego pliku nie da się otworzyć lub wynik jest nie do przyjęcia, należy pobrać najnowszą kopię zapasową pliku. W przypadku, gdy kopia zapasowa nie jest dostępna lub uszkodzenie pliku jest powtarzającym się problemem, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej w celu uzyskania dalszej pomocy.