Zagadnienia związane z drukowaniem

Jeżeli wystąpią problemy związane z drukowaniem, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy problem dotyczy aplikacji SOLIDWORKS, czy też drukarki.

Zadanie Szczegóły
Wypróbować Podgląd wydruku w menu Drukuj.
 • Podgląd jest prawidłowy. Problem dotyczy drukarki.
 • Podgląd jest nieprawidłowy:
  • Zgłosić problem do sprzedawcy oprogramowania SOLIDWORKS.
  • Skontaktować się z działem obsługi technicznej sprzedawcy drukarki.
Drukarka nie działa z aplikacją SOLIDWORKS.
 • Sprawdzić drukowanie z innych aplikacji, aby zweryfikować czy problem dotyczy aplikacji SOLIDWORKS.
 • Wydrukować z innego komputera.
 • Sprawdzić Ustawienia strony w menu Plik.

Aby sprawdzić ustawienia strony, należy:

 1. Kliknąć Plik > Drukuj.
 2. Sprawdzić ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony.
 3. Ustawić Właściwości rozdzielczości i skali na 100%.
Jeżeli jest używana opcja Wysoka jakość (dla rysunków), SOLIDWORKS ustali optymalną rozdzielczość w oparciu o kombinację drukarki i rozmiaru papieru. Jeżeli powoduje to problemy, należy ustawić skalę 100%.
Drukarka nie działa z żadną aplikacją.
 • Zainstalować drukarkę zgodnie z opisem producenta.
 • Załadować sterownik dostarczony wraz z drukarką.
 • W systemie Windows, w menu Start otworzyć Pomoc i obsługa techniczna i uruchomić kreatora rozwiązywania problemów Drukowanie i wysyłanie faksów.
 • Sprawdzić drukarkę drukując stronę testową.

Aby wydrukować stronę testową, należy:

 1. W menu Windows Start otworzyć folder Drukarki i faksy.
 2. Kliknąć drukarkę prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości.
 3. Wydrukować stronę testową.

Skontaktować się z działem obsługi technicznej sprzedawcy drukarki.