SOLIDWORKS Resource Monitor

Narzędzie Monitor zasobów SOLIDWORKS nadzoruje zasoby używane przez oprogramowanie SOLIDWORKS lub system. Kiedy zaczyna brakować zasobów, Monitor zasobów SOLIDWORKS wyświetla komunikaty w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows, które pomagają podjąć działania, aby uniknąć awarii systemu lub utraty danych.

Monitor zasobów SOLIDWORKS nadzoruje niniejsze zasoby:

Zasoby Opis
Pamięć systemowa Łączna wielkość fizycznej pamięci RAM i pliku stronicowania. W systemie Windows ta łączna wielkość jest nazywana pamięcią zadeklarowaną.
Uchwyty GDI Pula zasobów używanych do wyświetlania na ekranie elementów interfejsu użytkownika.

Ikona Monitora zasobów SOLIDWORKS w obszarze powiadomień jest oznaczona kolorem w celu wskazania dostępności zasobów:

  Kolor Opis
resmon_icon_green.png Zielony Dostępna wystarczająca ilość zasobów każdego typu.
resmon_icon_yellow.png Żółty Mała dostępność co najmniej jednego zasobu. Należy podjąć działania w celu zwolnienia zasobów.
resmon_icon_red.png Czerwony Co najmniej jeden z zasobów jest niemal w całości wyczerpany. Dalsza praca może skutkować awarią systemu lub utratą danych, więc należy podjąć działania w celu uwolnienia zasobów. Oprócz komunikatów dostarczanych przez monitor w obszarze powiadomień, komunikaty są wyświetlane w programie SOLIDWORKS przy próbie wykonania jakiegokolwiek polecenia.

Monitor zasobów SOLIDWORKS wyświetla komunikaty, które są specyficzne dla danego typu zasobu będącego na wyczerpaniu. Postępować zgodnie ze wskazówkami w komunikatach, aby rozwiązać problem z zasobami.

Na przykład w przypadku braku pamięci systemowej zamykane są programy inne niż SOLIDWORKS lub zamykane są dokumenty w obszarze SOLIDWORKS. Jeśli liczba obiektów obsługiwanych przez GDI jest mała, zamykane są dokumenty w obszarze SOLIDWORKS.

Aby wyświetlić ponownie najnowszy komunikat, należy kliknąć ikonę Monitora zasobów SOLIDWORKS — resmon_icon_green.png, resmon_icon_yellow.png lub resmon_icon_red.png — w obszarze powiadomień.
Monitor zasobów SOLIDWORKS nie ma interfejsu użytkownika poza ikoną i komunikatami. Ekran jest pusty po dwukrotnym kliknięciu ikony lub kliknięciu jej przed pojawieniem się komunikatu.