Okno dialogowe Raport błędów SOLIDWORKS

Jeżeli oprogramowanie SOLIDWORKS zawiesza się, okno dialogowe Raport błędów SOLIDWORKS pozwala powiadomić firmę Dassault Systèmes SolidWorks Corporation o problemie i odzyskać pracę przy ponownym uruchomieniu.

W oknie dialogowym można:

 • Rozwiązania są wyświetlane tylko wtedy, gdy są dostępne. Należy wybrać Wyszukaj rozwiązania w przypadku awarii SOLIDWORKS w części Opcje systemu > Ogólne, aby sprawdzić dostępne rozwiązania.
 • Podgląd zawartości raportu.
 • Raport awarii należy wysłać do Dassault Systèmes SolidWorks Corporation.

  Raporty o błędach są wysyłane automatycznie po dołączeniu do Programu udoskonalenia doświadczeń klientów SOLIDWORKS.

  Jeśli nie dołączysz do programu, opcja Wyślij raport błędu do DS SOLIDWORKS Corporation (w przybliżeniu %1 bajtów) jest domyślnie zaznaczona. Należy anulować zaznaczenie tej opcji, aby nie wysyłać raportu.

  Można dodać szczegóły swoich działań przed i w momencie wystąpienia awarii.

 • Wybrać Przyłącz się do Programu udoskonalenia doświadczeń klientów SOLIDWORKS, aby móc automatycznie wysyłać raporty błędów i pomóc w zwiększaniu jakości, aby dołączyć do programu. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik nie dołączył do programu.
 • Uruchomić narzędzie diagnostyczne SOLIDWORKS Rx.
 • Ponownie uruchomić oprogramowanie SOLIDWORKS.

  Jeżeli będą dostępne dane odzyskiwania, oprogramowanie SOLIDWORKS próbuje odzyskać wyniki pracy.

 • Więcej informacji jest dostępnych na stronie SOLIDWORKS Support.
 • Zapoznać się z polityką firmy SOLIDWORKS w zakresie prywatności.

Aby zamknąć okno dialogowe, należy kliknąć przycisk Gotowe.