Profilaktyczne zarządzanie plikami

Profilaktyczne zarządzanie plikami na naszym twardym dysku może pomóc zapobiec przyszłym problemom z oprogramowaniem i sprzętem.

Zadanie Szczegóły
Należy zlokalizować Plik dziennika SOLIDWORKS na twardym dysku, aby poprawić wydajność. Plik dziennika regularnie rejestruje wiele procesów. Na przykład kiedy obrócimy model, przyrosty obrotów są zapisywane w pliku dziennika. Jeżeli plik dziennika jest zlokalizowany na dysku sieciowym, możemy być zależni od wydajności sieci i jej ruchu.
Należy zlokalizować pliki autoodzyskiwania na twardym dysku. Informacje autoodzyskiwania są jednymi z opcji ustawianych w Kopiach zapasowych. Pliki autoodzyskiwania zawierają informacje wymagane do powrócenia do normalnego stanu po awarii systemu.
Autoodzyskiwanie jest niezależne od zachowywania kopii zapasowych dokumentów. Opcje dla obydwu funkcji są ustawiane w tej samej lokalizacji.
Należy periodycznie sprawdzać i czyścić katalogi zapasowe i tymczasowe.  
Upewnić się, że dostępna jest wystarczająca ilość miejsca na dysku. Powinniśmy mieć 250-500MB wolnego miejsca na twardym dysku. Jeżeli automatycznie zapisujemy lub tworzymy pliki zapasowe SOLIDWORKS, dysk zapełnia się w bardzo szybkim tempie.

Plik dziennika SOLIDWORKS

Plik dziennika SOLIDWORKS jest plikiem tekstowym rejestrującym czynności wykonane przez użytkownika w bieżącej sesji SOLIDWORKS. Plik ten jest najbardziej przydatny podczas tworzenia makr SOLIDWORKS Basic lub narzędzi programowania SOLIDWORKS API.

Podczas uruchamiania aplikacji SOLIDWORKS tworzy ona plik dziennika o nazwie swxJRNL.swj w następującej lokalizacji:

C:\Users\bieżący_użytkownik\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS wersja

Można zmienić lokalizację poprzez zmienienie wartości zmiennej SOLIDWORKS Journal Folders w rejestrze. Zmienna ta jest zlokalizowana w HKEY_CURRENT_USER > Software > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS <wersja> > ExtReferences.

Jeżeli podczas tworzenia nowego pliku dziennika okaże się, że w docelowym folderze plik taki już istnieje i nie jest używany, to SOLIDWORKS skopiuje istniejący plik do swxJRNL.BAK, a następnie utworzy nowy plik. Zatem swxJRNL.swj reprezentuje bieżącą sesję, a swxJRNL.BAK reprezentuje poprzednią sesję.

Komunikat ostrzeżenia

Może pojawić się następujące ostrzeżenie:

Plik dziennika nie mógł zostać utworzony. Inna sesja SOLIDWORKS jest już uruchomiona na tym komputerze.

Możliwe przyczyny takiego komunikatu:

  • Użytkownik nie posiada uprawnień do zapisu dla danego foldera, co może zdarzyć się w zabezpieczonej sieci, w folderze, który posiada atrybuty tylko do odczytu dla użytkowników.
  • Plik dziennika jest już używany w innej sesji SOLIDWORKS, na danym komputerze lub na innym komputerze, czego przyczyną może być:
    • Druga sesja SOLIDWORKS próbuje utworzyć plik dziennika w tej samej lokalizacji co pierwsza sesja.
    • Sesja SOLIDWORKS została zakończona w nienormalny sposób, a plik dziennika nie został całkowicie zakończony.
    • Więcej niż jeden użytkownik kliknął dwukrotnie pliki w tym samym folderze, aby uruchomić SOLIDWORKS, co może zdarzyć się w udostępnianych folderach sieciowych.

Komunikat ostrzeżenia nie jest groźny i może zostać zignorowany, chyba że plik dziennika jest potrzebny do celów programowania. Jednakże wiele sesji SOLIDWORKS działających na tym samym komputerze, szczególnie jeżeli jedna sesja zostanie zakończona w nienormalny sposób, może powodować pogorszenie wydajności.