SOLIDWORKS Rx

SOLIDWORKS Rx analizuje system, sugeruje ewentualne rozwiązania i zbiera dane, które pomogą personelowi obsługi technicznej w diagnozowaniu problemów.

W systemie Microsoft Windows należy kliknąć Start > SOLIDWORKS <wersja> > Narzędzia SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Rx .