Rozwiązywanie problemów

Omówione tutaj zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów pomogą w usunięciu często występujących kłopotów z wydajnością i wyświetlaniem.

Gdy użytkownik zapozna się z tymi tematami w pierwszej kolejności, to w przypadku konieczności uzyskania dalszych wskazówek, będzie on mógł sprawniej komunikować się z ekspertami w danej dziedzinie (np. korzystając z pomocy technicznej, jeżeli posiada taką subskrypcję). Omawiane tematy:

Zapobieganie Zalecenia dotyczące zarządzania plikami.
Sprzęt Problemy związane z systemem i wymagania systemowe.
Karty graficzne i sterowniki Wymogi i zalecenia.
Wyświetlaj Zagadnienia wyświetlania, nie związane z kartami i sterownikami.
Drukowanie Potencjalne rozwiązania problemów z drukowaniem.

Aby uzyskać przykłady błędów charakterystycznych dla tworzenia szkiców i modeli SOLIDWORKS, należy zapoznać się z tematem Komunikaty błędów — informacje ogólne.

Aby uzyskać pomoc w diagnozowaniu błędów, należy zapoznać się z tematem Zasoby rozwiązywania problemów.