Více popisů

Pojem více popisů označuje:
 • Vytváření více instancí určitého typu popisu
 • Kopírování a vkládání libovolné kombinace popisů a dalších entit
Více anotací můžete přesouvat nebo kopírovat s použitím následujícího postupu:
 • Je možné vybrat popisy, kóty, pohledy výkresu a entity skici. Položky můžete vybírat jednotlivě nebo pomocí vymezovacího rámečku.
 • Více prvků ve výkresu lze vyjímat a vkládat nebo přetahovat, případně můžete použít nástroje Přesunout entity nebo Kopírovat entity. V novém umístění lze všechny položky přesouvat, vymazávat apod.
 • Vkládáte-li více položek, je bodem vložení střed všech vybraných položek. Všechny vložené položky si zachovávají pozice vůči sobě navzájem.
 • Můžete také vyjímat nebo kopírovat položky z jednoho listu výkresu a vkládat je do jiného listu.
 • Je možné vyjímat a kopírovat i položky, které patří do různých pohledů. Při vložení jsou všechny položky připojeny k aktivnímu pohledu.

Vytváření více popisů

Pomocí této funkce můžete vytvářet více instancí konkrétního typu popisu, aniž byste si museli zavřít dialogové okno nebo PropertyManager.

Ne všechny popisy podporují opakované instance.

Vytvoření více popisů:

 1. Klepněte na příslušný nástroj na panelu nástrojů Popisy nebo na Vložit > Popisy a vyberte nástroj z nabídky.
 2. Zadejte text a vyberte možnosti ve správci PropertyManager nebo dialogovém okně.
 3. Nechte PropertyManager nebo dialogové okno otevřené a klepnutím do grafické plochy si umístěte popis.
  • Klepnete-li vícekrát, vytvoříte si několik kopií.
  • Obsahuje-li popis odkazovou čáru, klepnutím ji umístěte a pak klepnutím umístěte popis.
 4. V dialogovém okně nebo správci PropertyManager pro každý případ popisu můžete změnit text a další položky.
 5. Klepnutím na PM_OK.gif

Kopírování a vkládání popisů

Kopírování a vkládání popisů:

 1. Vyberte popis.
 2. Klepněte na Kopírovat tool_Copy_Standard.gif (na základním panelu nástrojů) nebo Upravit > Kopírovat.
  annotation_copy1.gif
  .
 3. Klepněte v listu a na příkazy Vložit tool_Paste_Standard.gif (standardní panel nástrojů) nebo Upravit > Vložit.

  Kopii můžete upravit a znovu připojit.


  annotation_copy2.gif
  Můžete také stisknout klávesu Ctrl a přetáhnout popis. Při vložení popisu se zobrazí kopie.