Skrýt obsah

PropertyManager Lem z hrany

Zobrazení tohoto správce PropertyManager:

V plechovém dílu klepněte na položku Lem z hranyTool_Edge_Flange_Sheet_Metal.gif (panel nástrojů Plechové díly).

Některá pole, která akceptují číselné hodnoty, umožňují vytvořit rovnici zadáním znaku = (rovnítko) a výběrem globálních proměnných, funkcí a vlastností souboru z rozevíracího seznamu. Viz Přímé zadávání rovnic.

Parametry lemu

PM_sheetmtl_Edge_Flange_Edge.gif Hrana V grafické ploše vyberte hrany.
Chcete-li sloučit těla ve vícetělovém plechovém dílu, vyberte jen jednu hranu.
  Profil lemu z hrany Upravte skicu profilu.
  Použít výchozí poloměr Vyberte či zrušte výběr.
  Použít tabulku rozměrů (K dispozici pouze tehdy, když byla vybrána pro díl tabulka rozměrů plechu.) Vyberte nebo zrušte výběr položky.
dim_rad.png Poloměr ohybu Pokud nejsou vybrány položky Použít výchozí poloměrPoužít tabulku rozměrů, zadejte hodnotu.
PM_Gap_Distance.gif Velikost mezery Zadejte hodnotu.
gap_distance_02.gif gap_distance_03.gif

Úhel

PM_angle.gif Úhel lemu Zadejte hodnotu. Nastavíte-li možnost Délka lemu, na Po hranu a sloučit, bude úhel při sloučení dvou těl do vícetělového dílu zamknutý. Kliknutím na tlačítko lock_locked.png můžete úhel odemknout a změnit.
select_face_planar.png Vybrat plochu Vyberte plochu pro nastavení rovnoběžného nebo kolmého vztahu pro Úhel lemu.
  Kolmý k ploše Nastaví lem z hrany kolmo k ploše v poli Vybrat plochu.
  Rovnoběžný s plochou Nastaví lem z hrany rovnoběžný s plochou v poli Vybrat plochu.

Délka lemu

Podmínka ukončení délky Vyberte jednu z následujících možností:

Naslepo

Vytvoří lem z hrany na základě zadané DélkySměru.

  • DélkaPM_distance_nonum.gif
  • Opačný směrPM_reverse_direction.gif. Změní směr lemu z hrany.
  • Vnější virtuální vrchol PM_shm_Outer_Virtual_Sharp.gif, Vnitřní virtuální vrchol PM_shm_Inner_Virtual_Sharp.gif, Tečný ohyb PM_Tangent_Bend.gif. Určít počátek pro rozměr. Virtuální vrchol vytváří bod skici v bodu virtuálního průsečíku dvou entit skici (viz Vytvoření virtuálních vrcholů). Možnost Tečný ohyb je platná pro ohyby s větším úhlem než 90º a umožňuje používat délku tečny lemu jako základ pro výpočet délky. Délku tečny lze zadat bez použití dalších výpočtů.
    edge_flange_tangent_length.gif

K vrcholu

Vytvoří lem z hrany po vrchol, který vyberete na grafické ploše. Můžete vytvořit lem z hrany kolmý k rovině lemu nebo rovnoběžný se základním plechem.

Kolmo na rovinu lemu

Vybraný vrchol je sjednocený s čelní plochou lemu z hrany.

Rovnoběžně se základním plechem

Vybraný vrchol leží v rovině, která je rovnoběžná s plochou základního plechu.

edge flange normal to flange plane.gif
Kolmo na rovinu lemu. Červený vrchol je sjednocený s čelní plochou lemu z hrany. (Linka skici je zobrazena pro srozumitelnost.)
edge_flange_parallel_to_base_flange.gif
Rovnoběžně se základním plechem. Červený vrchol prochází rovinou, která je rovnoběžná s plochou základního plechu. (Linka skici je zobrazena pro srozumitelnost.)

Po hranu a sloučit

Ve vícetělovém dílu sloučí vybranou hranu s rovnoběžnou hranou v jiném těle. Vyberte odkaz po hranu na druhém těle.

Vnější virtuální vrchol PM_shm_Outer_Virtual_Sharp.gif, Vnitřní virtuální vrchol PM_shm_Inner_Virtual_Sharp.gif

Určít počátek pro rozměr.

Vyberte odkaz po hranu PM_sheetmtl_Edge_Flange_Edge.gif

Umístění lemu

  Umístění ohybu Vyberte jednu z následujících možností:

Tlačítko Materiál uvnitř bend_pos_mat_ins.png

Tlačítko Materiál vně bend_pos_mat_out.png

Tlačítko Ohyb vně bend_pos_out.png

Ohyb z virtuálního vrcholu pm_shm_BVS.gif

Tečně k ohybu PM_Tangent_to_Bend.gif

Platí pro všechny možnosti délky lemu a pro ohyby větší než 90°. Poloha lemu bude vždy tečná k boční ploše připojené k vybrané hraně a délka lemu bude vždy zachovávat přesnou délku.

edge_flange_tangent_to_bend.gif

Edge Flange Positions.gif

  Oříznout boční ohyby Ořízne nadbytečný materiál u sousedních ohybů. Nadbytečný materiál se objeví tehdy, když se jeden z ohybů Okrajového lemu dotkne stávajícího ohybu. Velikost řezu, který ořízne sousední ohyby, se určuje automaticky a nelze ji upravovat.
shm_trim_side_bends_1.gif
Toto je náhled prvku Lem z hrany. Oblast ohybu v modrém náhledu se dotýká ohybu základního plechu ve tvaru L.
shm_trim_side_bends_2.gif shm_trim_side_bends_3.gif
Výsledky, když je výběr možnosti Oříznout boční ohyby zrušen. Výsledky, když je možnost Oříznout boční ohyby vybrána.
  Offset Tuto možnost zvolte, chcete-li odsadit lem od těla plechového dílu.
  Ukončení odsazení Vyberte položku pro Ukončení odsazení.
PM_reverse_direction.gif Opačný směr Změňte směr odsazení.
PM_distance_nonum.gif Vzdálenost odsazení Zadejte hodnotu.

Vlastní přídavek na ohyb

Zvolte tuto možnost, abyste nastavili Typ přídavku na ohyb a hodnotu pro přídavek na ohyb.

Vlastní typ odlehčení

Chcete-li přidat odlehčení, vyberte Vlastní typ odlehčení a poté vyberte typ odlehčení.

Pokud je Typ odlehčení:
  • Obdélníkové nebo Oválné a vyberete Použít poměr odlehčení, nastavte hodnotu pro Poměr.
  • Obdélníkové nebo Oválné a zrušíte výběr možnosti Použít poměr odlehčení,, nastavte hodnoty Šířka odlehčeníPM_Relief_Width.gif a Hloubka odlehčenídim_lin_vert_d.png.
  • Natržení, – vyberte NastřiženíPM_CustomRelief_Tear_Rip.gif nebo ProdloužitPM_CustomRelief_Tear_Extend.gif.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Lem z hrany
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.