Wykonywanie analizy statycznej

Aby wykonać analizę statyczną, należy:

 1. Utworzyć badanie statyczne. Aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Badanie, kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę Badanie Simulation i wybrać Utwórz nowe badanie symulacji Zdefiniować właściwości badania. Kliknąć kartę Adaptacyjne, aby uaktywnić metodę adaptacyjną typu h lub typu p w celu automatycznej poprawy wyników.
 2. Zdefiniować materiał dla każdej bryły, skorupy i belki. Aby zdefiniować materiał dla bryły, skorupy lub belki, należy kliknąć ich ikonę w drzewie badania Simulation i wybrać Zastosuj/edytuj materiał.
 3. Zdefiniować umocowania. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Umocowania w drzewie badania Simulation i dokonać wyboru z listy. Zastosować umocowania wystarczające do ustabilizowania poszczególnych obiektów, skorup i komponentów indywidualnie lub za pomocą warunków kontaktu i złączy łączących je z innymi obiektami lub z podłożem.
 4. Zdefiniować obciążenia zewnętrzne.
 5. W złożeniach i częściach wieloobiektowych należy użyć kontaktu komponentu i zestawów kontaktowych, aby zasymulować zachowanie modelu.
 6. Utworzyć siatkę modelu i uruchomić badanie.
  Uruchomienie badania bez uprzedniego utworzenia siatki spowoduje automatyczne utworzenie siatki na etapie początkowym badania. Można również zażądać uruchomienia badania, zaznaczając opcję Przeprowadź analizę po utworzeniu siatki w menedżerze właściwości PropertyManager Siatka.
 7. Przejrzeć wyniki:
  • Kliknąć dwukrotnie ikonę w folderze wyników, aby wyświetlić skojarzony z nią wykres.
  • Aby zdefiniować nowy wykres, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Wyniki i wybrać żądaną opcję. Można wykreślać przemieszczenia, naprężenia, odkształcenia i deformacje.
  • Aby oszacować zniszczenie w oparciu o kryterium ustępowania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Wyniki i wybrać Zdefiniuj wykres współczynnika bezpieczeństwa.
  • Jeżeli określimy metodę adaptacyjną, można utworzyć graf wyników.
  • Aby wyszczególnić wyniki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Wyniki i wybrać żądaną opcję. Można wyszczególniać naprężenia, przemieszczenia, odkształcenia i różne typy sił.

   Kliknąć tutaj, aby zapoznać się z innymi opcjami przeglądania wyników.

  W przypadku uruchomienia badania, które nie ma żadnego folderu wyników, oprogramowanie utworzy foldery i wykresy określone w opcjach wyników dla danego typu badania. Jeżeli foldery wyników występują, oprogramowanie dokona aktualizacji istniejących wykresów.